Please login to fork and edit this chart

Turkey - Tek Düzen Hesap Planı


 • Dönen Varlıklar - tr1
  • Diğer Alacaklar 1 - tr1
   • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1 - tr1
   • Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 1 - tr1
   • Diğer Çeşitli Alacaklar 1 - tr1
   • İştiraklerden Alacaklar 1 - tr1
   • Ortaklardan Alacaklar 1 - tr1
   • Personelden Alacaklar 1 - tr1
   • Şüpheli Diğer Alacaklar - tr1
   • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) 1 - tr1
  • Diğer Dönen Varlıklar - tr1
   • Devreden KDV - tr1
   • Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar - tr1
   • Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-) - tr1
   • Diğer KDV 2 - tr1
   • İndirilecek KDV - tr1
   • İş Avansları - tr1
   • Personel Avansları - tr1
   • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - tr1
   • Sayım Ve Tesellüm Noksanları - tr1
  • Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları - tr1
   • Gelecek Aylara Ait Giderler - tr1
   • Gelir Tahakkukları 1 - tr1
  • Hazır Değerler - tr1
   • Alınan Çekler - tr1
   • Bankalar - tr1
   • Diğer Hazır Değerler - tr1
   • Kasa - tr1
   • Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) - tr1
  • Menkul Kıymetler - tr1
   • Diğer Menkul Kıymetler - tr1
   • Hisse Senetleri - tr1
   • Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları - tr1
   • Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) - tr1
   • Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları - tr1
  • Stoklar - tr1
   • İlk Madde Malzeme - tr1
   • Mamuller - tr1
   • Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 1 - tr1
   • Ticari Mallar - tr1
   • Verilen Sipariş Avansları - tr1
   • Yarı Mamuller - tr1
  • Ticari Alacaklar 1 - tr1
   • Alacak Senetleri 1 - tr1
   • Alacak Senetleri Reeskontu(-) 1 - tr1
   • Alıcılar 1 - tr1
   • Diğer Ticari Alacaklar - tr1
   • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) - tr1
   • Şüpheli Ticari Alacaklar - tr1
   • Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı - tr1
   • Verilen Depozito ve Teminatlar 1 - tr1
  • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri - tr1
   • Taşeronlara Verilen Avanslar - tr1
   • Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri 1 - tr1
 • Duran Varlıklar - tr1
  • Diğer Alacaklar - tr1
   • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - tr1
   • Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) - tr1
   • Diğer Çeşitli Alacaklar - tr1
   • İştiraklerden Alacaklar - tr1
   • Ortaklardan Alacaklar - tr1
   • Personelden Alacaklar - tr1
   • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) - tr1
  • Diğer Duran Varlıklar - tr1
   • Birikmiş Amortismanlar(-) 1 - tr1
   • Diğer Çeşitli Duran Varlıklar - tr1
   • Diğer KDV 1 - tr1
   • Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar - tr1
   • Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - tr1
   • Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV - tr1
   • Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar - tr1
   • Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) - tr1
  • Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları - tr1
   • Gelecek Yıllara Ait Giderler - tr1
   • Gelir Tahakkukları - tr1
  • Maddi Duran Varlıklar - tr1
   • Arazi Ve Arsalar - tr1
   • Binalar - tr1
   • Birikmiş Amortismanlar(-) 2 - tr1
   • Demirbaşlar - tr1
   • Diğer Maddi Duran Varlıklar - tr1
   • Taşıtlar - tr1
   • Tesis, Makine Ve Cihazlar - tr1
   • Verilen Avanslar 2 - tr1
   • Yapılmakta Olan Yatırımlar - tr1
   • Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri - tr1
  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar - tr1
   • Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 1 - tr1
   • Birikmiş Amortismanlar(-) - tr1
   • Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar - tr1
   • Haklar - tr1
   • Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri - tr1
   • Özel Maliyetler - tr1
   • Şerefiye - tr1
   • Verilen Avanslar - tr1
  • Mali Duran Varlıklar - tr1
   • Bağlı Menkul Kıymetler - tr1
   • Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) - tr1
   • Bağlı Ortaklıklar - tr1
   • Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) - tr1
   • Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) - tr1
   • Diğer Mali Duran Varlıklar - tr1
   • Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-) - tr1
   • İştirakler - tr1
   • İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) - tr1
   • İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) - tr1
  • Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar - tr1
   • Arama Giderleri - tr1
   • Birikmiş Tükenme Payları(-) - tr1
   • Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar - tr1
   • Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri - tr1
   • Verilen Avanslar 1 - tr1
  • Ticari Alacaklar - tr1
   • Alacak Senetleri - tr1
   • Alacak Senetleri Reeskontu(-) - tr1
   • Alıcılar - tr1
   • Kazaqnılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) - tr1
   • Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) - tr1
   • Verilen Depozito Ve Teminatlar - tr1
 • Gelir Tablosu Hesapları - tr1
  • Brüt Satışlar - tr1
   • Diğer Gelirler - tr1
   • Yurt Dışı Satışlar - tr1
   • Yurt İçi Satışlar - tr1
  • Diğer Faaliyetlerden Oluşan Gelir ve Kârlar - tr1
   • Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri - tr1
   • Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar - tr1
   • Enflasyon Düzeltme Kârları - tr1
   • Faiz Gelirleri - tr1
   • İştiraklerden Temettü Gelirleri - tr1
   • Kambiyo Kârları - tr1
   • Komisyon Gelirleri - tr1
   • Konusu Kalmayan Karşılıklar - tr1
   • Menkul Kıymet Satış Kârları - tr1
   • Reeskont Faiz Gelirleri - tr1
  • Diğer Faaliyetlerden Oluşan Gider ve Zararlar (-) - tr1
   • Diğer Olağan Gider Ve Zararlar(-) - tr1
   • Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) - tr1
   • Kambiyo Zararları(-) - tr1
   • Karşılık Giderleri(-) - tr1
   • Komisyon Giderleri(-) - tr1
   • Menkul Kıymet Satış Zararları(-) - tr1
   • Reeskont Faiz Giderleri(-) - tr1
  • Dönem Net Kârı Ve Zararı - tr1
   • Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) - tr1
   • Dönem Kârı Veya Zararı - tr1
   • Dönem Net Kârı Veya Zararı - tr1
   • Enflasyon Düzeltme Hesabı - tr1
   • Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı - tr1
  • Faaliyet Giderleri(-) - tr1
   • Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-) - tr1
   • Genel Yönetim Giderleri(-) - tr1
   • Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-) - tr1
  • Finansman Giderleri 2 - tr1
   • Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) - tr1
   • Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) - tr1
  • Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar - tr1
   • Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar - tr1
   • Önceki Dönem Gelir Ve Kârları - tr1
  • Olağan Dışı Gider Ve Zaralar(-) - tr1
   • Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-) - tr1
   • Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-) - tr1
   • Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-) - tr1
  • Satış İndirimleri (-) - tr1
   • Diğer İndirimler - tr1
   • Satış İndirimleri(-) - tr1
   • Satıştan İadeler(-) - tr1
  • Satışların Maliyeti(-) - tr1
   • Diğer Satışların Maliyeti(-) - tr1
   • Satılan Hizmet Maliyeti(-) - tr1
   • Satılan Mamuller Maliyeti(-) - tr1
   • Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) - tr1
 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar - tr1
  • Alınan Avanslar - tr1
   • Alınan Diğer Avanslar - tr1
   • Alınan Sipariş Avansları - tr1
  • Borç ve Gider Karşılıkları - tr1
   • Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - tr1
   • Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - tr1
   • Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükler(-) - tr1
   • Kıdem Tazminatı Karşılığı - tr1
   • Maliyet Giderleri Karşılığı - tr1
  • Diğer Borçlar - tr1
   • Bağlı Ortaklıklara Borçlar - tr1
   • Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) - tr1
   • Diğer Çeşitli Borçlar - tr1
   • İştiraklere Borçlar - tr1
   • Ortaklara Borçlar - tr1
   • Personele Borçlar - tr1
  • Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar - tr1
   • Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar - tr1
   • Diğer KDV - tr1
   • Hesaplanan KDV - tr1
   • Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı - tr1
   • Sayım Ve Tesellüm Fazlaları - tr1
  • Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - tr1
   • Gelecek Aylara Ait Gelirler - tr1
   • Gider Tahakkukları - tr1
  • Mali Borçlar - tr1
   • Banka Kredileri - tr1
   • Çıkarılan Bonolar Ve Senetler - tr1
   • Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler - tr1
   • Diğer Mali Borçlar - tr1
   • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) - tr1
   • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - tr1
   • Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) - tr1
   • Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri - tr1
   • Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri - tr1
  • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler - tr1
   • Ödenecek Diğer Yükümlülükler - tr1
   • Ödenecek Sosyal Güvenlük Kesintileri - tr1
   • Ödenecek Vergi Ve Fonlar - tr1
   • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - tr1
  • Ticari Borçlar - tr1
   • Alınan Depozito Ve Teminatlar - tr1
   • Borç Senetleri - tr1
   • Borç Senetleri Reeskontu(-) - tr1
   • Diğer Ticari Borçlar - tr1
   • Satıcılar - tr1
  • Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri - tr1
   • 350 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri - tr1
 • Maliyet Hesapları - tr1
  • Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - tr1
  • Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri - tr1
   • Direk İlk Madde Ve Malzeme Giderleri Hesabı - tr1
   • Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat Farkı - tr1
   • Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı - tr1
   • Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı - tr1
  • Direkt İşçilik Giderleri - tr1
   • Direkt İşçilik Giderleri 1 - tr1
   • Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı - tr1
   • Direkt İşçilik Süre Farkları - tr1
   • Direkt İşçilik Ücret Farkları - tr1
  • Finansman Giderleri - tr1
   • Finansman Giderleri 1 - tr1
   • Finansman Giderleri Fark Hesabı - tr1
   • Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı - tr1
  • Genel Üretim Giderleri - tr1
   • Genel Üretim Giderleri 1 - tr1
   • Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları - tr1
   • Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları - tr1
   • Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri - tr1
   • Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı - tr1
  • Genel Yönetim Giderleri - tr1
   • Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı - tr1
   • Genel Yönetim Giderleri 1 - tr1
   • Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı - tr1
  • Hizmet Üretim Maliyeti - tr1
   • Hizmet Üretim Maliyeti 1 - tr1
   • Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları - tr1
   • Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı - tr1
  • Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları - tr1
   • Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı - tr1
   • Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı - tr1
  • Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri - tr1
   • Atraştırma Ve Geliştirme Giderleri - tr1
   • Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı - tr1
   • Pazarlama Satış Ve Dagıtım Giderleri Yansıtma Hesabı - tr1
 • Nazım Hesaplar - tr1
 • Öz Kaynaklar - tr1
  • Dönem Net Kârı (Zararı) - tr1
   • Dönem Net Kârı - tr1
   • Dönem Net Zararı(-) - tr1
  • Geçmiş Yıllar Kârları - tr1
   • Geçmiş Yıllar Kârları 1 - tr1
  • Geçmiş Yıllar Zararları(-) - tr1
   • Geçmiş Yıllar Zararları(-) 1 - tr1
  • Kâr Yedekleri - tr1
   • Diğer Kâr Yedekleri - tr1
   • Olağanüstü Yedekler - tr1
   • Özel Fonlar - tr1
   • Statü Yedekleri - tr1
   • Yasal Yedekler - tr1
  • Ödenmiş Sermaye - tr1
   • Ödenmiş Sermaye(-) - tr1
   • Sermaye - tr1
  • Sermaye Yedekleri - tr1
   • Diğer Sermaye Yedekleri - tr1
   • Hisse Senedi İptal Kârları - tr1
   • Hisse Senetleri İhraç Primleri - tr1
   • İştirakler Yeniden Değerleme Artışları - tr1
   • Maddi Duran Varlık Yeniden Değerlenme Artışları - tr1
   • Maliyet Artışları Fonu - tr1
 • Serbest Hesaplar - tr1
 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar - tr1
  • Alınan Avanslar 1 - tr1
   • Alınan Diğer Avanslar 1 - tr1
   • Alınan Sipariş Avansları 1 - tr1
  • Borç Ve Gider Karşılıkları 1 - tr1
   • Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 1 - tr1
   • Kıdem Tazminatı Karşılığı 1 - tr1
  • Diğer Borçlar 1 - tr1
   • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1 - tr1
   • Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 1 - tr1
   • Diğer Çeşitli Borçlar 1 - tr1
   • İştiraklere Borçlar 1 - tr1
   • Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar - tr1
   • Ortaklara Borçlar 1 - tr1
  • Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar - tr1
   • Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar - tr1
   • Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek KDV - tr1
   • Tesise Katılma Payları - tr1
  • Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - tr1
   • Gelecek Yıllara Ait Gelirler - tr1
   • Gider Tahakkukları 1 - tr1
  • Mali Borçlar 1 - tr1
   • Banka Kredileri 1 - tr1
   • Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1 - tr1
   • Çıkarılmış Tahviller - tr1
   • Diğer Mali Borçlar 1 - tr1
   • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) 1 - tr1
   • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1 - tr1
   • Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) 1 - tr1
  • Ticari Borçlar 1 - tr1
   • Alınan Depozito Ve Teminatlar 1 - tr1
   • Borç Senetleri 1 - tr1
   • Borç Senetleri Reeskontu(-) 1 - tr1
   • Diğer Ticari Borçlar 1 - tr1
   • Satıcılar 1 - tr1
Fatih Güneş May 6, 2019

I click fork button, and nothing happens!

Tufan Kaynak July 24, 2019

Bloody hell yes! We need to fork this!

Add Comment