Please login to fork and edit this chart

Turkey - Tek Düzen Hesap Planı


 • Dönen Varlıklar
  • Diğer Alacaklar 1
   • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1
   • Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 1
   • Diğer Çeşitli Alacaklar 1
   • İştiraklerden Alacaklar 1
   • Ortaklardan Alacaklar 1
   • Personelden Alacaklar 1
   • Şüpheli Diğer Alacaklar
   • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) 1
  • Diğer Dönen Varlıklar
   • Devreden KDV
   • Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
   • Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)
   • Diğer KDV 2
   • İndirilecek KDV
   • İş Avansları
   • Personel Avansları
   • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
   • Sayım Ve Tesellüm Noksanları
  • Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
   • Gelecek Aylara Ait Giderler
   • Gelir Tahakkukları 1
  • Hazır Değerler
   • Alınan Çekler
   • Bankalar
   • Diğer Hazır Değerler
   • Kasa
   • Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)
  • Menkul Kıymetler
   • Diğer Menkul Kıymetler
   • Hisse Senetleri
   • Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
   • Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
   • Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları
  • Stoklar
   • İlk Madde Malzeme
   • Mamuller
   • Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 1
   • Ticari Mallar
   • Verilen Sipariş Avansları
   • Yarı Mamuller
  • Ticari Alacaklar 1
   • Alacak Senetleri 1
   • Alacak Senetleri Reeskontu(-) 1
   • Alıcılar 1
   • Diğer Ticari Alacaklar
   • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
   • Şüpheli Ticari Alacaklar
   • Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
   • Verilen Depozito ve Teminatlar 1
  • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
   • Taşeronlara Verilen Avanslar
   • Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri 1
 • Duran Varlıklar
  • Diğer Alacaklar
   • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
   • Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
   • Diğer Çeşitli Alacaklar
   • İştiraklerden Alacaklar
   • Ortaklardan Alacaklar
   • Personelden Alacaklar
   • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
  • Diğer Duran Varlıklar
   • Birikmiş Amortismanlar(-) 1
   • Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
   • Diğer KDV 1
   • Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
   • Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
   • Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
   • Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
   • Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
  • Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
   • Gelecek Yıllara Ait Giderler
   • Gelir Tahakkukları
  • Maddi Duran Varlıklar
   • Arazi Ve Arsalar
   • Binalar
   • Birikmiş Amortismanlar(-) 2
   • Demirbaşlar
   • Diğer Maddi Duran Varlıklar
   • Taşıtlar
   • Tesis, Makine Ve Cihazlar
   • Verilen Avanslar 2
   • Yapılmakta Olan Yatırımlar
   • Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri
  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
   • Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 1
   • Birikmiş Amortismanlar(-)
   • Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
   • Haklar
   • Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
   • Özel Maliyetler
   • Şerefiye
   • Verilen Avanslar
  • Mali Duran Varlıklar
   • Bağlı Menkul Kıymetler
   • Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
   • Bağlı Ortaklıklar
   • Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
   • Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)
   • Diğer Mali Duran Varlıklar
   • Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)
   • İştirakler
   • İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
   • İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
  • Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
   • Arama Giderleri
   • Birikmiş Tükenme Payları(-)
   • Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
   • Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
   • Verilen Avanslar 1
  • Ticari Alacaklar
   • Alacak Senetleri
   • Alacak Senetleri Reeskontu(-)
   • Alıcılar
   • Kazaqnılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
   • Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
   • Verilen Depozito Ve Teminatlar
 • Gelir Tablosu Hesapları
  • Brüt Satışlar
   • Diğer Gelirler
   • Yurt Dışı Satışlar
   • Yurt İçi Satışlar
  • Diğer Faaliyetlerden Oluşan Gelir ve Kârlar
   • Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
   • Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar
   • Enflasyon Düzeltme Kârları
   • Faiz Gelirleri
   • İştiraklerden Temettü Gelirleri
   • Kambiyo Kârları
   • Komisyon Gelirleri
   • Konusu Kalmayan Karşılıklar
   • Menkul Kıymet Satış Kârları
   • Reeskont Faiz Gelirleri
  • Diğer Faaliyetlerden Oluşan Gider ve Zararlar (-)
   • Diğer Olağan Gider Ve Zararlar(-)
   • Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
   • Kambiyo Zararları(-)
   • Karşılık Giderleri(-)
   • Komisyon Giderleri(-)
   • Menkul Kıymet Satış Zararları(-)
   • Reeskont Faiz Giderleri(-)
  • Dönem Net Kârı Ve Zararı
   • Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
   • Dönem Kârı Veya Zararı
   • Dönem Net Kârı Veya Zararı
   • Enflasyon Düzeltme Hesabı
   • Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı
  • Faaliyet Giderleri(-)
   • Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)
   • Genel Yönetim Giderleri(-)
   • Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-)
  • Finansman Giderleri 2
   • Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
   • Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
  • Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
   • Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
   • Önceki Dönem Gelir Ve Kârları
  • Olağan Dışı Gider Ve Zaralar(-)
   • Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-)
   • Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)
   • Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)
  • Satış İndirimleri (-)
   • Diğer İndirimler
   • Satış İndirimleri(-)
   • Satıştan İadeler(-)
  • Satışların Maliyeti(-)
   • Diğer Satışların Maliyeti(-)
   • Satılan Hizmet Maliyeti(-)
   • Satılan Mamuller Maliyeti(-)
   • Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  • Alınan Avanslar
   • Alınan Diğer Avanslar
   • Alınan Sipariş Avansları
  • Borç ve Gider Karşılıkları
   • Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
   • Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
   • Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükler(-)
   • Kıdem Tazminatı Karşılığı
   • Maliyet Giderleri Karşılığı
  • Diğer Borçlar
   • Bağlı Ortaklıklara Borçlar
   • Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
   • Diğer Çeşitli Borçlar
   • İştiraklere Borçlar
   • Ortaklara Borçlar
   • Personele Borçlar
  • Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
   • Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
   • Diğer KDV
   • Hesaplanan KDV
   • Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
   • Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
  • Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
   • Gelecek Aylara Ait Gelirler
   • Gider Tahakkukları
  • Mali Borçlar
   • Banka Kredileri
   • Çıkarılan Bonolar Ve Senetler
   • Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
   • Diğer Mali Borçlar
   • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
   • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
   • Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
   • Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri
   • Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
  • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
   • Ödenecek Diğer Yükümlülükler
   • Ödenecek Sosyal Güvenlük Kesintileri
   • Ödenecek Vergi Ve Fonlar
   • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
  • Ticari Borçlar
   • Alınan Depozito Ve Teminatlar
   • Borç Senetleri
   • Borç Senetleri Reeskontu(-)
   • Diğer Ticari Borçlar
   • Satıcılar
  • Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri
   • 350 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri
 • Maliyet Hesapları
  • Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
  • Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
   • Direk İlk Madde Ve Malzeme Giderleri Hesabı
   • Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat Farkı
   • Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı
   • Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı
  • Direkt İşçilik Giderleri
   • Direkt İşçilik Giderleri 1
   • Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
   • Direkt İşçilik Süre Farkları
   • Direkt İşçilik Ücret Farkları
  • Finansman Giderleri
   • Finansman Giderleri 1
   • Finansman Giderleri Fark Hesabı
   • Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
  • Genel Üretim Giderleri
   • Genel Üretim Giderleri 1
   • Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
   • Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları
   • Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri
   • Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
  • Genel Yönetim Giderleri
   • Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı
   • Genel Yönetim Giderleri 1
   • Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
  • Hizmet Üretim Maliyeti
   • Hizmet Üretim Maliyeti 1
   • Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları
   • Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
  • Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
   • Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
   • Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
  • Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri
   • Atraştırma Ve Geliştirme Giderleri
   • Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı
   • Pazarlama Satış Ve Dagıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
 • Nazım Hesaplar
 • Öz Kaynaklar
  • Dönem Net Kârı (Zararı)
   • Dönem Net Kârı
   • Dönem Net Zararı(-)
  • Geçmiş Yıllar Kârları
   • Geçmiş Yıllar Kârları 1
  • Geçmiş Yıllar Zararları(-)
   • Geçmiş Yıllar Zararları(-) 1
  • Kâr Yedekleri
   • Diğer Kâr Yedekleri
   • Olağanüstü Yedekler
   • Özel Fonlar
   • Statü Yedekleri
   • Yasal Yedekler
  • Ödenmiş Sermaye
   • Ödenmiş Sermaye(-)
   • Sermaye
  • Sermaye Yedekleri
   • Diğer Sermaye Yedekleri
   • Hisse Senedi İptal Kârları
   • Hisse Senetleri İhraç Primleri
   • İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
   • Maddi Duran Varlık Yeniden Değerlenme Artışları
   • Maliyet Artışları Fonu
 • Serbest Hesaplar
 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
  • Alınan Avanslar 1
   • Alınan Diğer Avanslar 1
   • Alınan Sipariş Avansları 1
  • Borç Ve Gider Karşılıkları 1
   • Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 1
   • Kıdem Tazminatı Karşılığı 1
  • Diğer Borçlar 1
   • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1
   • Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 1
   • Diğer Çeşitli Borçlar 1
   • İştiraklere Borçlar 1
   • Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar
   • Ortaklara Borçlar 1
  • Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
   • Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
   • Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek KDV
   • Tesise Katılma Payları
  • Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
   • Gelecek Yıllara Ait Gelirler
   • Gider Tahakkukları 1
  • Mali Borçlar 1
   • Banka Kredileri 1
   • Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1
   • Çıkarılmış Tahviller
   • Diğer Mali Borçlar 1
   • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) 1
   • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1
   • Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) 1
  • Ticari Borçlar 1
   • Alınan Depozito Ve Teminatlar 1
   • Borç Senetleri 1
   • Borç Senetleri Reeskontu(-) 1
   • Diğer Ticari Borçlar 1
   • Satıcılar 1

No comments yet. Start a new discussion.

Add Comment