Please login to fork and edit this chart

Sweden - Chart of Accounts


 • 1000 - Tillgångar - p2o
  • 1099 - Imateriella tillgångar - p2o
  • 1199 - Fasta tillgångar - p2o
  • 1299 - Maskiner o inventarier - p2o
  • 1400 - Lager - p2o
   • 1459 - Lager av färdiga varor - p2o
  • 1419 - Förändring av lager (råvaror) - p2o
  • 1518 - Kundfordringar - p2o
  • 1630 - Skattekonto - p2o
  • 1650 - Momsfordran - p2o
  • 1919 - Kassa - p2o
   • 1910 - Huvudkassa - p2o
  • 1939 - Bank - p2o
   • 1930 - Företagskonto - p2o
 • 2000 - Eget kapital o skulder - p2o
  • 2081 - Aktiekapital - p2o
  • 2098 - Vinst el förlust, föreg år - p2o
  • 2099 - Årets resultat - p2o
  • 2440 - Leverantörsskuld - p2o
  • 2448 - Lev. skuld, ej reskontraförd - p2o
  • 2510 - Skatteskulder - p2o
  • 2611 - Utgående moms - p2o
  • 2641 - Debiterad ingående moms - p2o
  • 2650 - Redovisningskonto, moms - p2o
  • 2893 - Skulder närstående - p2o
 • 3000 - Intäkter - p2o
  • 3051 - Försäljning varor - p2o
  • 3740 - Öresutjämning - p2o
 • 4000 - Kostnader - p2o
  • 4010 - Inköp av varor - p2o
  • 4990 - Lagerförändring - p2o
 • 5000 - Övriga kostnader 5xxx - p2o
  • 5420 - Programvaror - p2o
  • 5810 - Biljetter - p2o
 • 6000 - Övriga kostnader 6xxx - p2o
  • 6530 - Redovisningstjänster - p2o
  • 6540 - IT tjänster - p2o
  • 6570 - Banktjänster - p2o
  • 6970 - Tidskrifter, litteratur - p2o
  • 6991 - Övriga externa kostnader - p2o
  • 6992 - Övriga externa kostnader, ej avdragsg - p2o
  • 6999 - Ingående moms, blandad verksamhet - p2o
 • 7000 - Personal och avskrivningar - p2o
 • 8000 - Finansiella poster - p2o
  • 8910 - Skatt på årets resultat - p2o
  • 8999 - Årets resultat - p2o

No comments yet. Start a new discussion.

Add Comment