Please login to fork and edit this chart

Romania - Chart of Accounts


 • CONTURI FINANCIARE - ro1
  • CONTURI DE BILANT - ro1
   • CONTURI DE CAPITALURI - ro1
    • CAPITAL SI REZERVER - ro1
     • Actiuni proprii - ro1
      • Actiuni proprii detinute pe termen lung - ro1
      • Actiuni proprii detinute pe termen scurt - ro1
     • Capital - ro1
      • Capital subscris nevarsat - ro1
      • Capital subscris varsat - ro1
      • Patrimoniul public - ro1
      • Patrimoniul regiei - ro1
     • Interese care nu controleaza - ro1
      • Interese care nu controleaza - alte capitaluri proprii - ro1
      • Interese care nu controleaza - rezultatul exercitiului financiar - ro1
     • Prime de capital - ro1
      • Prime de aport - ro1
      • Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni - ro1
      • Prime de emisiune - ro1
      • Prime de fuziune/divizare - ro1
     • Rezerve - ro1
      • Alte rezerve - ro1
      • Rezerve de valoare justa - ro1
      • Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina - ro1
      • Rezerve legale - ro1
      • Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare - ro1
      • Rezerve statutare sau contractuale - ro1
     • Rezerve din conversie - ro1
     • Rezerve din reevaluare - ro1
    • CASTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA,RASCUMPARAREA,VANZAREA,CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUM.DE CAPITALURI PROPRII - ro1
     • Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii. - ro1
     • Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii. - ro1
    • IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - ro1
     • Alte imprumuturi si datorii asimilate - ro1
     • Credite bancare pe termen lung - ro1
      • Credite bancare externe garantate de banci - ro1
      • Credite bancare externe garantate de stat - ro1
      • Credite bancare interne garantate de stat - ro1
      • Credite bancare pe termen lung 1 - ro1
      • Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta - ro1
      • Credite de la trezoreria statului 1 - ro1
      • Credite externe guvernamentale 1 - ro1
     • Datorii care privesc imobilizarile financiare - ro1
      • Datorii fata de entitatile afiliate - ro1
      • Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare - ro1
     • Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate - ro1
      • Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate - ro1
      • Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung - ro1
      • Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate - ro1
      • Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare - ro1
      • Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunile de obligatiuni - ro1
     • Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni - ro1
      • Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni - ro1
      • Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci - ro1
      • Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat - ro1
      • Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat - ro1
     • Prime privind rambursarea obligatiunilor - ro1
    • PROVIZIOANE - ro1
     • Provizioane 1 - ro1
      • Alte provizioane - ro1
      • Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni legate de acestea - ro1
      • Provizioane pentru garantii acordate clientilor - ro1
      • Provizioane pentru impozite - ro1
      • Provizioane pentru litigii - ro1
      • Provizioane pentru pensii si obligatii similare - ro1
      • Provizioane pentru restructurare - ro1
    • REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR - ro1
     • Profit sau pierdere - ro1
     • Repartizarea profitului - ro1
    • REZULTATUL REPORTAT - ro1
     • Rezultatul reportat 1 - ro1
      • Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puþin IAS 29 - ro1
      • Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile - ro1
      • Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita - ro1
   • CONTURI DE IMOBILIZARI - ro1
    • AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR - ro1
     • Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea constructiilor - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri - ro1
     • Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie - ro1
     • Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea fondului comercial - ro1
     • Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare - ro1
      • Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate 1 - ro1
      • Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate - ro1
      • Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate - ro1
      • Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare - ro1
      • Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor pe termen lung - ro1
      • Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare - ro1
      • Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate entitatilor afiliate - ro1
    • AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE - ro1
     • Amortizari privind amortizarile necorporale - ro1
      • Amortizarea altor imobilizari necorporale - ro1
      • Amortizarea cheltuielilor de constituire - ro1
      • Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare - ro1
      • Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare - ro1
      • Amortizarea fondului comercial - ro1
     • Amortizari privind imobilizarile corporale - ro1
      • Amortizarea altor imobilizari corporale - ro1
      • Amortizarea amenajarilor de terenuri - ro1
      • Amortizarea constructiilor - ro1
      • Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor - ro1
    • IMOBILIZARI CORPORALE - ro1
     • Constructii - ro1
     • Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii - ro1
      • Animale si plantatii - ro1
      • Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - ro1
      • Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - ro1
      • Mijloace de transport - ro1
     • Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale - ro1
     • Terenuri si amenajari de terenuri - ro1
      • Amenajari de terenuri - ro1
      • Terenuri - ro1
    • IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE APROVIZIONARE - ro1
     • Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii in curs de aprovizionare - ro1
    • IMOBILIZARI FINANCIARE - ro1
     • Actiuni detinute la entitatile afiliate 1 - ro1
     • Alte titluri imobilizate - ro1
     • Creante imobilizate - ro1
      • Alte creante imobilizate - ro1
      • Creante legate de interesele de participare - ro1
      • Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare - ro1
      • Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung - ro1
      • Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate - ro1
      • Dobânzi aferente altor creante imobilizate - ro1
      • Imprumuturi acordate pe termen lung - ro1
      • Sume datorate de entitatile afiliate - ro1
     • Interse de participare - ro1
     • Titluri puse in echivalenta - ro1
     • Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare - ro1
      • Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare - ro1
      • Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate - ro1
      • Varsaminte de efectuat privind interesele de participare - ro1
    • IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI - ro1
     • Avansuri acordate pentru imobilizari corporale - ro1
     • Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale - ro1
     • Imobilizari corporale in curs de executie - ro1
     • Imobilizari necorporale in curs de executie - ro1
    • IMOBILIZARI NECORPORALE - ro1
     • Alte imobilizari necorporale - ro1
     • Cheltuieli de constituire - ro1
     • Cheltuieli de dezvoltare - ro1
     • Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - ro1
     • Fond comercial - ro1
      • Fond comercial negativ - ro1
      • Fond comercial pozitiv - ro1
   • CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE - ro1
    • AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE - ro1
     • Ajustari pentru deprecierea ambalajelor - ro1
     • Ajustari pentru deprecierea animalelor - ro1
     • Ajustari pentru deprecierea marfurilor - ro1
     • Ajustari pentru deprecierea materialelor - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar - ro1
     • Ajustari pentru deprecierea materiilor prime - ro1
     • Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie - ro1
     • Ajustari pentru deprecierea produselor - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea produselor finite - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor - ro1
     • Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea materiilor prime si materialelor aflate la terti - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti - ro1
      • Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti - ro1
    • AMBALAJE - ro1
     • Ambalaje 1 - ro1
     • Diferente de pret la ambalaje - ro1
    • ANIMALE - ro1
     • Animale si pasari - ro1
     • Diferente de pret la animale si pasari - ro1
    • MARFURI - ro1
     • Diferente de pret la marfuri - ro1
     • Marfuri 1 - ro1
    • PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE - ro1
     • Produse in curs de executie - ro1
     • Servicii in curs de executie - ro1
    • PRODUSE - ro1
     • Diferente de pret la produse - ro1
     • Produse finite - ro1
     • Produse reziduale - ro1
     • Semifabricate - ro1
    • STOCURI AFLATE LA TERTI - ro1
     • Ambalaje aflate la terti - ro1
     • Animale aflate la terti - ro1
     • Marfuri aflate la terti - ro1
     • Materii si materiale aflate la terti - ro1
     • Produse aflate la terti - ro1
    • STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE - ro1
     • Diferente de pret la materii prime si materiale - ro1
     • Materiale consumabile - ro1
      • Alte materiale consumabile - ro1
      • Combustibili - ro1
      • Furaje - ro1
      • Materiale auxiliare - ro1
      • Materiale pentru ambalat - ro1
      • Piese de schimb - ro1
      • Seminte si materiale de plantat - ro1
     • Materiale de natura obiectelor de inventar - ro1
     • Materii prime - ro1
    • STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE - ro1
     • Ambalaje in curs de aprovizionare - ro1
     • Animale in curs de aprovizionare - ro1
     • Marfuri in curs de aprovizionare - ro1
     • Materiale consumabile in curs de aprovizionare - ro1
     • Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare - ro1
     • Materii prime in curs de aprovizionare - ro1
   • CONTURI DE TERTI - ro1
    • AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR - ro1
     • Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti - ro1
     • Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi - ro1
     • Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii - ro1
    • ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIE SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE - ro1
     • Ajutor de somaj - ro1
      • Contributia personalului la fondul de somaj - ro1
      • Contributia unitatii la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale - ro1
      • Contributia unitatii la fondul de somaj - ro1
     • Alte datorii si creante sociale - ro1
      • Alte creante sociale - ro1
      • Alte datorii sociale - ro1
     • Asigurari sociale - ro1
      • Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate - ro1
      • Contributia angajatorilor la fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale - ro1
      • Contributia angajatorilor la fondul pentru concedii si indemnizatii - ro1
      • Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate - ro1
      • Contributia personalului la asigurarile sociale - ro1
      • Contributia unitatii la asigurarile sociale - ro1
    • BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE sI CONTURI ASIMILATE - ro1
     • Alte datorii si creante cu bugetul statului - ro1
      • Alte creante privind bugetul statului - ro1
      • Alte datorii fata de bugetul statului - ro1
     • Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate - ro1
     • Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate - ro1
     • Impozitul pe profit - ro1
      • Impozitul pe profit 1 - ro1
      • Impozitul pe venit - ro1
     • Impozitul pe venituri de natura salariilor - ro1
     • Subventii - ro1
      • Alte sume primite cu caracter de subventii - ro1
      • Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii - ro1
      • Subventii guvernamentale - ro1
     • Taxa pe valoarea adaugata - ro1
      • TVA colectata - ro1
      • TVA de plata - ro1
      • TVA de recuperat - ro1
      • TVA deductibila - ro1
      • TVA neexigibila - ro1
    • CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE - ro1
     • Clienti - facturi de intocmit - ro1
     • Clienti - ro1
      • Clienti 1 - ro1
      • Clienti incerti sau in litigiu - ro1
     • Clienti creditori - ro1
     • Efecte de primit de la clienti - ro1
    • CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - ro1
     • Cheltuieli integistrate in avans - ro1
     • Decontari din operatiuni in curs de clarificare - ro1
     • Subventii pentru investitii - ro1
      • Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - ro1
      • Donatii pentru investitii - ro1
      • Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii - ro1
      • Plusuri de inventar de natura imobilizarilor - ro1
      • Subventii guvernamentale pentru investitii - ro1
     • Venituri inregistrate in avans - ro1
    • DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI - ro1
     • Creditori diversi - ro1
     • Debitori diversi - ro1
    • DECONTARI IN CADRUL UNITATII - ro1
     • Decontari intre subunitati - ro1
     • Decontari intre unitati si subunitati - ro1
    • FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE - ro1
     • Efecte de platit - ro1
     • Efecte de platit pentru imobilizari - ro1
     • Furnizori - debitori - ro1
      • Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor - ro1
      • Furnizori - debitori pentru prestari de servicii - ro1
     • Furnizori - facturi nesosite - ro1
     • Furnizori - ro1
     • Furnizori de imobilizari - ro1
    • GRUP SI ACTIONARI / ASOCIATI - ro1
     • Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul - ro1
     • Decontari din operatii in participare - ro1
      • Decontari din operatii in participare - activ - ro1
      • Decontari din operatii in participare - pasiv - ro1
     • Decontari intre entitatile afiliate - ro1
      • Decontari intre entitatile afiliate 1 - ro1
      • Decontari privind interesele de participare - ro1
      • Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate - ro1
      • Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare - ro1
     • Decontari privind interesele de participare 1 - ro1
     • Dividende de plata - ro1
     • Sume datorate actionarilor/asociatilor - ro1
      • Actionari/asociati - conturi curente - ro1
      • Actionari/asociati dobanzi la conturi curente - ro1
    • PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE - ro1
     • Alte datorii si creante in legatura cu personalul - ro1
      • Alte creante in legatura cu personalul - ro1
      • Alte datorii in legatura cu personalul - ro1
     • Avansuri acordate personalului - ro1
     • Drepturi de personal neridicate - ro1
     • Personal - ajutoare materiale datorate - ro1
     • Personal - salarii datorate - ro1
     • Prime privind participarea personalului la profit - ro1
     • Retineri din salarii datorate tertilor - ro1
   • CONTURI DE TREZORERIE - ro1
    • ACREDITIVE - ro1
     • Acreditive 1 - ro1
      • Acreditive in lei - ro1
      • Acreditive in valuta - ro1
     • Avansuri de trezorerie - ro1
    • AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE - ro1
     • Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate - ro1
     • Ajustari pentru pierderea de valoare a altor invesitii pe termen scurt si creante asimilate - ro1
     • Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor - ro1
     • Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si recuperate - ro1
    • CASA - ro1
     • Alte valori - ro1
      • Alte valori 1 - ro1
      • Bilete de tratament si odihna - ro1
      • Tichete si bilete de calatorie - ro1
      • Timbre fiscale si postale - ro1
     • Casa 1 - ro1
      • Casa in lei - ro1
      • Casa in valuta - ro1
    • CONTURI LA BANCI - ro1
     • Conturi curente la banci - ro1
      • Conturi la banci in lei - ro1
      • Conturi la banci in valuta - ro1
      • Sume in curs de decontare - ro1
     • Credite bancare pe termen scurt - ro1
      • Credite bancare pe termen scurt 1 - ro1
      • Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta - ro1
      • Credite de la trezoreria statului - ro1
      • Credite externe garantate de banci - ro1
      • Credite externe garantate de stat - ro1
      • Credite externe guvernamentale - ro1
      • Credite interne garantate de stat - ro1
      • Dobanzi aferente creditelor pe termen scurt - ro1
     • Dobanzi - ro1
      • Dobanzi de incasat - ro1
      • Dobanzi de platit - ro1
     • Valori de incasat - ro1
      • Cecuri de incasat - ro1
      • Efecte de incasat - ro1
      • Efecte remise spre scontare - ro1
    • INVESTITII PE TERMEN SCURT - ro1
     • Actiuni detinute la entitatile afiliate - ro1
     • Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate - ro1
      • Alte titluri de plasament - ro1
      • Dobanzi la obligatiuni si alte titluri de plasament - ro1
     • Obligatiuni - ro1
     • Obligatiuni emise si rascumparate - ro1
     • Varsaminte de efctuat pentru investitiile pe termen scurt - ro1
      • Varsaminte de efctuat pentru actiunile detinute la institutiile afiliate - ro1
      • Varsaminte de efctuat pentru alte investitii pe termen scurt - ro1
    • VIRAMENTE INTERNE - ro1
     • Viramente interne 1 - ro1
  • CONTURI DE VENITURI SI CHELTUIELI - ro1
   • CONTURI DE CHELTUIELI - ro1
    • ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE - ro1
     • Alte cheltuieli de exploatare 1 - ro1
      • Alte cheltuieli de exploatare 2 - ro1
      • Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital - ro1
      • Despagubiri, amenzi si penalitati - ro1
      • Donatii si subventii acordate - ro1
     • Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator - ro1
     • Pierderi din creante si debitori diversi - ro1
    • CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SO VARSAMINTE ASIMILATE - ro1
     • Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - ro1
    • CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI - ro1
     • Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - ro1
     • Cheltuieli cu colaboratorii - ro1
     • Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari - ro1
     • Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate - ro1
     • Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal - ro1
     • Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate - ro1
     • Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - ro1
     • Cheltuieli privind comisioanele si onorariile - ro1
    • CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE - ro1
     • Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere - ro1
      • Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - ro1
      • Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor - ro1
      • Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor - ro1
      • Cheltuieli de exploatare privind provizioanele - ro1
     • Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare - ro1
      • Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante - ro1
      • Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare - ro1
      • Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor - ro1
    • CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE - ro1
     • Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus - ro1
     • Impozitul pe profit 2 - ro1
    • CHELTUIELI CU LUCRARIRE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI - ro1
     • Cheltuieli cu intretinerile si reparatiile - ro1
     • Cheltuieli cu primele de asigurare - ro1
     • Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile - ro1
     • Cheltuieli cu studiile si cercetarile - ro1
    • CHELTUIELI CU PERSONALUL - ro1
     • Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit - ro1
     • Cheltuieli cu renumerarea in instrumente de capitaluri proprii - ro1
     • Cheltuieli cu salariile personalului - ro1
     • Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor - ro1
     • Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala - ro1
      • Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala - ro1
      • Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 1 - ro1
      • Contributia unitatii la asigurarile sociale 1 - ro1
      • Contributia unitatii la fondul de concedii medicale - ro1
      • Contributia unitatii la fondul de garantare - ro1
      • Contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate - ro1
      • Contributia unitatii la schemele de pensii facultative - ro1
      • Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj - ro1
    • CHELTUIELI EXTRAORDINARE - ro1
     • Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare - ro1
    • CHELTUIELI FINANCIARE - ro1
     • Alte cheltuieli financiare - ro1
     • Cheltuieli din diferente de curs valutar - ro1
     • Cheltuieli privind dobanzile - ro1
     • Cheltuieli privind investitiile financiare cedate - ro1
      • Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate - ro1
      • Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate - ro1
     • Cheltuieli privind sconturile acordate - ro1
     • Pierderi din creante legate de participatii - ro1
    • CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE - ro1
     • Cheltuieli cu materialele consumabile - ro1
      • Cheltuieli cu materiale auxiliare - ro1
      • Cheltuieli privind alte materiale consumabile - ro1
      • Cheltuieli privind combustibilul - ro1
      • Cheltuieli privind furajele - ro1
      • Cheltuieli privind materialele pentru ambalat - ro1
      • Cheltuieli privind piesele de schimb - ro1
      • Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat - ro1
     • Cheltuieli cu materiile prime - ro1
     • Cheltuieli privind ambalajele - ro1
     • Cheltuieli privind animalele si pasarile - ro1
     • Cheltuieli privind energia si apa - ro1
     • Cheltuieli privind marfurile - ro1
     • Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - ro1
     • Cheltuieli privind materialele nestocate - ro1
     • Reduceri comerciale primite - ro1
   • CONTURI DE VENITURI - ro1
    • ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - ro1
     • Alte venituri din exploatare 1 - ro1
      • Alte venituri din exploatare 2 - ro1
      • Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati - ro1
      • Venituri din donatii si subventii primite - ro1
      • Venituri din subventii pentru investitii - ro1
      • Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital - ro1
     • Venituri din creante reactivate si debitori diversi - ro1
    • CIFRA DE AFACERI NETA - ro1
     • Reduceri comerciale acordate - ro1
     • Venituri din activitati diverse - ro1
     • Venituri din lucrari executate si servicii prestate - ro1
     • Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii - ro1
     • Venituri din studii si cercetari - ro1
     • Venituri din vanzarea marfurilor - ro1
     • Venituri din vanzarea produselor finite - ro1
     • Venituri din vanzarea produselor reziduale - ro1
     • Venituri din vanzarea semifabricatelor - ro1
    • VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE - ro1
     • Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie - ro1
     • Venituri aferente costurilor stocurilor de produse - ro1
    • VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI - ro1
     • Venituri din productia de imobilizari corporale - ro1
     • Venituri din productia de imobilizari necorporale - ro1
    • VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE - ro1
     • Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare - ro1
      • Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante - ro1
      • Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor - ro1
      • Venituri din fondul comercial negativ - ro1
      • Venituri din provizioane - ro1
     • Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare - ro1
      • Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante - ro1
      • Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare - ro1
    • VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE - ro1
     • Venituri din subventii de exploatare 1 - ro1
      • Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri - ro1
      • Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri - ro1
      • Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare - ro1
      • Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe - ro1
      • Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala - ro1
      • Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata - ro1
      • Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile - ro1
      • Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului - ro1
    • VENITURI EXTRAORDINARE - ro1
     • Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare - ro1
    • VENITURI FINANCIARE - ro1
     • Alte venituri financiare - ro1
     • Venituri din creante imobilizate - ro1
     • Venituri din diferente de curs valutar - ro1
     • Venituri din dobanzi - ro1
     • Venituri din imobilizari financiare - ro1
      • Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate - ro1
      • Venituri din interese de participare - ro1
     • Venituri din investitii financiare cedate - ro1
      • Castiguri din investitii pe termen scurt cedate - ro1
      • Venituri din imobilizari financiare cedate - ro1
     • Venituri din investitii financiare pe termen scurt - ro1
     • Venituri din sconturi obtinute - ro1
 • CONTURI IN AFARA BILANTULUI - ro1
  • CONTURI DE GESTIUNE - ro1
   • CONTURI DE CALCULATIE - ro1
    • Cheltuieli de desfacere - ro1
    • Cheltuieli generale de administratie - ro1
    • Cheltuieli indirecte de productie - ro1
    • Cheltuielile activitatii de baza - ro1
    • Cheltuielile activitatilor auxiliare - ro1
   • COSTUL PRODUCTIEI - ro1
    • Costul productiei de executie - ro1
    • Costul productiei obtinute - ro1
   • DECONTARI INTERNE - ro1
    • Decontari interne privind cheltuielile - ro1
    • Decontari interne privind diferentele de pret - ro1
    • Decontari interne privind productia obtinuta - ro1
  • CONTURI SPECIALE - ro1
   • BILANT - ro1
    • Bilant de deschidere - ro1
    • Bilant de inchidere - ro1
   • CONTURI IN AFARA BILANTULUI 1 - ro1
    • Active contingente - ro1
    • Alte conturi in afara bilantului - ro1
     • Alte valori in afara bilantului - ro1
     • Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie - ro1
     • Debitori scosi din activ, urmariti in continuare - ro1
     • Efecte scontate neajunse la scadenta - ro1
     • Imobilizari corporale luate cu chirie - ro1
     • Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate - ro1
     • Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta - ro1
     • Valori materiale primite in pastrare sau custodie - ro1
     • Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare - ro1
    • Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe - ro1
     • Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe 1 - ro1
    • Angajamente acordate - ro1
     • Alte angajamente acordate - ro1
     • Giruri si garantii acordate - ro1
    • Angajamente primite - ro1
     • Alte angajamente primite - ro1
     • Giruri si garantii primite - ro1
    • Certificate de emisii de gaze cu efect de sera - ro1
    • Datorii contingente - ro1
    • Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta - ro1
     • Dobanzi de incasat 1 - ro1
     • Dobanzi de platit 1 - ro1

No comments yet. Start a new discussion.

Add Comment