Please login to fork and edit this chart

Romania - Chart of Accounts


 • CONTURI FINANCIARE
  • CONTURI DE BILANT
   • CONTURI DE CAPITALURI
    • CAPITAL SI REZERVER
     • Actiuni proprii
      • Actiuni proprii detinute pe termen lung
      • Actiuni proprii detinute pe termen scurt
     • Capital
      • Capital subscris nevarsat
      • Capital subscris varsat
      • Patrimoniul public
      • Patrimoniul regiei
     • Interese care nu controleaza
      • Interese care nu controleaza - alte capitaluri proprii
      • Interese care nu controleaza - rezultatul exercitiului financiar
     • Prime de capital
      • Prime de aport
      • Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni
      • Prime de emisiune
      • Prime de fuziune/divizare
     • Rezerve
      • Alte rezerve
      • Rezerve de valoare justa
      • Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina
      • Rezerve legale
      • Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
      • Rezerve statutare sau contractuale
     • Rezerve din conversie
     • Rezerve din reevaluare
    • CASTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA,RASCUMPARAREA,VANZAREA,CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUM.DE CAPITALURI PROPRII
     • Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
     • Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
    • IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
     • Alte imprumuturi si datorii asimilate
     • Credite bancare pe termen lung
      • Credite bancare externe garantate de banci
      • Credite bancare externe garantate de stat
      • Credite bancare interne garantate de stat
      • Credite bancare pe termen lung 1
      • Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta
      • Credite de la trezoreria statului 1
      • Credite externe guvernamentale 1
     • Datorii care privesc imobilizarile financiare
      • Datorii fata de entitatile afiliate
      • Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare
     • Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
      • Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate
      • Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung
      • Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate
      • Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare
      • Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunile de obligatiuni
     • Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
      • Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
      • Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci
      • Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat
      • Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat
     • Prime privind rambursarea obligatiunilor
    • PROVIZIOANE
     • Provizioane 1
      • Alte provizioane
      • Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni legate de acestea
      • Provizioane pentru garantii acordate clientilor
      • Provizioane pentru impozite
      • Provizioane pentru litigii
      • Provizioane pentru pensii si obligatii similare
      • Provizioane pentru restructurare
    • REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
     • Profit sau pierdere
     • Repartizarea profitului
    • REZULTATUL REPORTAT
     • Rezultatul reportat 1
      • Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puþin IAS 29
      • Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
      • Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita
   • CONTURI DE IMOBILIZARI
    • AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR
     • Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale
      • Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale
      • Ajustari pentru deprecierea constructiilor
      • Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
      • Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri
     • Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie
      • Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie
      • Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie
     • Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
      • Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale
      • Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
      • Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare
      • Ajustari pentru deprecierea fondului comercial
     • Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
      • Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate 1
      • Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate
      • Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate
      • Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare
      • Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor pe termen lung
      • Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare
      • Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate entitatilor afiliate
    • AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
     • Amortizari privind amortizarile necorporale
      • Amortizarea altor imobilizari necorporale
      • Amortizarea cheltuielilor de constituire
      • Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
      • Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare
      • Amortizarea fondului comercial
     • Amortizari privind imobilizarile corporale
      • Amortizarea altor imobilizari corporale
      • Amortizarea amenajarilor de terenuri
      • Amortizarea constructiilor
      • Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
    • IMOBILIZARI CORPORALE
     • Constructii
     • Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
      • Animale si plantatii
      • Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
      • Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
      • Mijloace de transport
     • Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale
     • Terenuri si amenajari de terenuri
      • Amenajari de terenuri
      • Terenuri
    • IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE APROVIZIONARE
     • Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii in curs de aprovizionare
    • IMOBILIZARI FINANCIARE
     • Actiuni detinute la entitatile afiliate 1
     • Alte titluri imobilizate
     • Creante imobilizate
      • Alte creante imobilizate
      • Creante legate de interesele de participare
      • Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare
      • Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung
      • Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate
      • Dobânzi aferente altor creante imobilizate
      • Imprumuturi acordate pe termen lung
      • Sume datorate de entitatile afiliate
     • Interse de participare
     • Titluri puse in echivalenta
     • Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
      • Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare
      • Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate
      • Varsaminte de efectuat privind interesele de participare
    • IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI
     • Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
     • Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale
     • Imobilizari corporale in curs de executie
     • Imobilizari necorporale in curs de executie
    • IMOBILIZARI NECORPORALE
     • Alte imobilizari necorporale
     • Cheltuieli de constituire
     • Cheltuieli de dezvoltare
     • Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare
     • Fond comercial
      • Fond comercial negativ
      • Fond comercial pozitiv
   • CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE
    • AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE
     • Ajustari pentru deprecierea ambalajelor
     • Ajustari pentru deprecierea animalelor
     • Ajustari pentru deprecierea marfurilor
     • Ajustari pentru deprecierea materialelor
      • Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile
      • Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
     • Ajustari pentru deprecierea materiilor prime
     • Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie
     • Ajustari pentru deprecierea produselor
      • Ajustari pentru deprecierea produselor finite
      • Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale
      • Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor
     • Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti
      • Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti
      • Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti
      • Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti
      • Ajustari pentru deprecierea materiilor prime si materialelor aflate la terti
      • Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti
      • Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti
      • Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti
    • AMBALAJE
     • Ambalaje 1
     • Diferente de pret la ambalaje
    • ANIMALE
     • Animale si pasari
     • Diferente de pret la animale si pasari
    • MARFURI
     • Diferente de pret la marfuri
     • Marfuri 1
    • PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE
     • Produse in curs de executie
     • Servicii in curs de executie
    • PRODUSE
     • Diferente de pret la produse
     • Produse finite
     • Produse reziduale
     • Semifabricate
    • STOCURI AFLATE LA TERTI
     • Ambalaje aflate la terti
     • Animale aflate la terti
     • Marfuri aflate la terti
     • Materii si materiale aflate la terti
     • Produse aflate la terti
    • STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE
     • Diferente de pret la materii prime si materiale
     • Materiale consumabile
      • Alte materiale consumabile
      • Combustibili
      • Furaje
      • Materiale auxiliare
      • Materiale pentru ambalat
      • Piese de schimb
      • Seminte si materiale de plantat
     • Materiale de natura obiectelor de inventar
     • Materii prime
    • STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE
     • Ambalaje in curs de aprovizionare
     • Animale in curs de aprovizionare
     • Marfuri in curs de aprovizionare
     • Materiale consumabile in curs de aprovizionare
     • Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare
     • Materii prime in curs de aprovizionare
   • CONTURI DE TERTI
    • AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR
     • Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti
     • Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi
     • Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii
    • ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIE SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE
     • Ajutor de somaj
      • Contributia personalului la fondul de somaj
      • Contributia unitatii la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
      • Contributia unitatii la fondul de somaj
     • Alte datorii si creante sociale
      • Alte creante sociale
      • Alte datorii sociale
     • Asigurari sociale
      • Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate
      • Contributia angajatorilor la fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
      • Contributia angajatorilor la fondul pentru concedii si indemnizatii
      • Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
      • Contributia personalului la asigurarile sociale
      • Contributia unitatii la asigurarile sociale
    • BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE sI CONTURI ASIMILATE
     • Alte datorii si creante cu bugetul statului
      • Alte creante privind bugetul statului
      • Alte datorii fata de bugetul statului
     • Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate
     • Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
     • Impozitul pe profit
      • Impozitul pe profit 1
      • Impozitul pe venit
     • Impozitul pe venituri de natura salariilor
     • Subventii
      • Alte sume primite cu caracter de subventii
      • Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii
      • Subventii guvernamentale
     • Taxa pe valoarea adaugata
      • TVA colectata
      • TVA de plata
      • TVA de recuperat
      • TVA deductibila
      • TVA neexigibila
    • CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
     • Clienti - facturi de intocmit
     • Clienti
      • Clienti 1
      • Clienti incerti sau in litigiu
     • Clienti creditori
     • Efecte de primit de la clienti
    • CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
     • Cheltuieli integistrate in avans
     • Decontari din operatiuni in curs de clarificare
     • Subventii pentru investitii
      • Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii
      • Donatii pentru investitii
      • Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii
      • Plusuri de inventar de natura imobilizarilor
      • Subventii guvernamentale pentru investitii
     • Venituri inregistrate in avans
    • DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
     • Creditori diversi
     • Debitori diversi
    • DECONTARI IN CADRUL UNITATII
     • Decontari intre subunitati
     • Decontari intre unitati si subunitati
    • FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
     • Efecte de platit
     • Efecte de platit pentru imobilizari
     • Furnizori - debitori
      • Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor
      • Furnizori - debitori pentru prestari de servicii
     • Furnizori - facturi nesosite
     • Furnizori
     • Furnizori de imobilizari
    • GRUP SI ACTIONARI / ASOCIATI
     • Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul
     • Decontari din operatii in participare
      • Decontari din operatii in participare - activ
      • Decontari din operatii in participare - pasiv
     • Decontari intre entitatile afiliate
      • Decontari intre entitatile afiliate 1
      • Decontari privind interesele de participare
      • Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate
      • Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare
     • Decontari privind interesele de participare 1
     • Dividende de plata
     • Sume datorate actionarilor/asociatilor
      • Actionari/asociati - conturi curente
      • Actionari/asociati dobanzi la conturi curente
    • PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
     • Alte datorii si creante in legatura cu personalul
      • Alte creante in legatura cu personalul
      • Alte datorii in legatura cu personalul
     • Avansuri acordate personalului
     • Drepturi de personal neridicate
     • Personal - ajutoare materiale datorate
     • Personal - salarii datorate
     • Prime privind participarea personalului la profit
     • Retineri din salarii datorate tertilor
   • CONTURI DE TREZORERIE
    • ACREDITIVE
     • Acreditive 1
      • Acreditive in lei
      • Acreditive in valuta
     • Avansuri de trezorerie
    • AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
     • Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate
     • Ajustari pentru pierderea de valoare a altor invesitii pe termen scurt si creante asimilate
     • Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor
     • Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si recuperate
    • CASA
     • Alte valori
      • Alte valori 1
      • Bilete de tratament si odihna
      • Tichete si bilete de calatorie
      • Timbre fiscale si postale
     • Casa 1
      • Casa in lei
      • Casa in valuta
    • CONTURI LA BANCI
     • Conturi curente la banci
      • Conturi la banci in lei
      • Conturi la banci in valuta
      • Sume in curs de decontare
     • Credite bancare pe termen scurt
      • Credite bancare pe termen scurt 1
      • Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta
      • Credite de la trezoreria statului
      • Credite externe garantate de banci
      • Credite externe garantate de stat
      • Credite externe guvernamentale
      • Credite interne garantate de stat
      • Dobanzi aferente creditelor pe termen scurt
     • Dobanzi
      • Dobanzi de incasat
      • Dobanzi de platit
     • Valori de incasat
      • Cecuri de incasat
      • Efecte de incasat
      • Efecte remise spre scontare
    • INVESTITII PE TERMEN SCURT
     • Actiuni detinute la entitatile afiliate
     • Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate
      • Alte titluri de plasament
      • Dobanzi la obligatiuni si alte titluri de plasament
     • Obligatiuni
     • Obligatiuni emise si rascumparate
     • Varsaminte de efctuat pentru investitiile pe termen scurt
      • Varsaminte de efctuat pentru actiunile detinute la institutiile afiliate
      • Varsaminte de efctuat pentru alte investitii pe termen scurt
    • VIRAMENTE INTERNE
     • Viramente interne 1
  • CONTURI DE VENITURI SI CHELTUIELI
   • CONTURI DE CHELTUIELI
    • ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
     • Alte cheltuieli de exploatare 1
      • Alte cheltuieli de exploatare 2
      • Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
      • Despagubiri, amenzi si penalitati
      • Donatii si subventii acordate
     • Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator
     • Pierderi din creante si debitori diversi
    • CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SO VARSAMINTE ASIMILATE
     • Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
    • CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI
     • Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
     • Cheltuieli cu colaboratorii
     • Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
     • Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
     • Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
     • Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
     • Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
     • Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
    • CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
     • Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere
      • Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante
      • Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor
      • Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
      • Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
     • Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare
      • Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante
      • Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
      • Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor
    • CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE
     • Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus
     • Impozitul pe profit 2
    • CHELTUIELI CU LUCRARIRE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
     • Cheltuieli cu intretinerile si reparatiile
     • Cheltuieli cu primele de asigurare
     • Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile
     • Cheltuieli cu studiile si cercetarile
    • CHELTUIELI CU PERSONALUL
     • Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit
     • Cheltuieli cu renumerarea in instrumente de capitaluri proprii
     • Cheltuieli cu salariile personalului
     • Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor
     • Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
      • Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
      • Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 1
      • Contributia unitatii la asigurarile sociale 1
      • Contributia unitatii la fondul de concedii medicale
      • Contributia unitatii la fondul de garantare
      • Contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate
      • Contributia unitatii la schemele de pensii facultative
      • Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
    • CHELTUIELI EXTRAORDINARE
     • Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare
    • CHELTUIELI FINANCIARE
     • Alte cheltuieli financiare
     • Cheltuieli din diferente de curs valutar
     • Cheltuieli privind dobanzile
     • Cheltuieli privind investitiile financiare cedate
      • Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate
      • Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate
     • Cheltuieli privind sconturile acordate
     • Pierderi din creante legate de participatii
    • CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
     • Cheltuieli cu materialele consumabile
      • Cheltuieli cu materiale auxiliare
      • Cheltuieli privind alte materiale consumabile
      • Cheltuieli privind combustibilul
      • Cheltuieli privind furajele
      • Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
      • Cheltuieli privind piesele de schimb
      • Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat
     • Cheltuieli cu materiile prime
     • Cheltuieli privind ambalajele
     • Cheltuieli privind animalele si pasarile
     • Cheltuieli privind energia si apa
     • Cheltuieli privind marfurile
     • Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
     • Cheltuieli privind materialele nestocate
     • Reduceri comerciale primite
   • CONTURI DE VENITURI
    • ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
     • Alte venituri din exploatare 1
      • Alte venituri din exploatare 2
      • Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
      • Venituri din donatii si subventii primite
      • Venituri din subventii pentru investitii
      • Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
     • Venituri din creante reactivate si debitori diversi
    • CIFRA DE AFACERI NETA
     • Reduceri comerciale acordate
     • Venituri din activitati diverse
     • Venituri din lucrari executate si servicii prestate
     • Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
     • Venituri din studii si cercetari
     • Venituri din vanzarea marfurilor
     • Venituri din vanzarea produselor finite
     • Venituri din vanzarea produselor reziduale
     • Venituri din vanzarea semifabricatelor
    • VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE
     • Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie
     • Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
    • VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI
     • Venituri din productia de imobilizari corporale
     • Venituri din productia de imobilizari necorporale
    • VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
     • Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare
      • Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante
      • Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
      • Venituri din fondul comercial negativ
      • Venituri din provizioane
     • Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare
      • Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante
      • Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
    • VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
     • Venituri din subventii de exploatare 1
      • Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
      • Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
      • Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
      • Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
      • Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala
      • Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata
      • Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile
      • Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
    • VENITURI EXTRAORDINARE
     • Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare
    • VENITURI FINANCIARE
     • Alte venituri financiare
     • Venituri din creante imobilizate
     • Venituri din diferente de curs valutar
     • Venituri din dobanzi
     • Venituri din imobilizari financiare
      • Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate
      • Venituri din interese de participare
     • Venituri din investitii financiare cedate
      • Castiguri din investitii pe termen scurt cedate
      • Venituri din imobilizari financiare cedate
     • Venituri din investitii financiare pe termen scurt
     • Venituri din sconturi obtinute
 • CONTURI IN AFARA BILANTULUI
  • CONTURI DE GESTIUNE
   • CONTURI DE CALCULATIE
    • Cheltuieli de desfacere
    • Cheltuieli generale de administratie
    • Cheltuieli indirecte de productie
    • Cheltuielile activitatii de baza
    • Cheltuielile activitatilor auxiliare
   • COSTUL PRODUCTIEI
    • Costul productiei de executie
    • Costul productiei obtinute
   • DECONTARI INTERNE
    • Decontari interne privind cheltuielile
    • Decontari interne privind diferentele de pret
    • Decontari interne privind productia obtinuta
  • CONTURI SPECIALE
   • BILANT
    • Bilant de deschidere
    • Bilant de inchidere
   • CONTURI IN AFARA BILANTULUI 1
    • Active contingente
    • Alte conturi in afara bilantului
     • Alte valori in afara bilantului
     • Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie
     • Debitori scosi din activ, urmariti in continuare
     • Efecte scontate neajunse la scadenta
     • Imobilizari corporale luate cu chirie
     • Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
     • Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta
     • Valori materiale primite in pastrare sau custodie
     • Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
    • Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
     • Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe 1
    • Angajamente acordate
     • Alte angajamente acordate
     • Giruri si garantii acordate
    • Angajamente primite
     • Alte angajamente primite
     • Giruri si garantii primite
    • Certificate de emisii de gaze cu efect de sera
    • Datorii contingente
    • Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta
     • Dobanzi de incasat 1
     • Dobanzi de platit 1

No comments yet. Start a new discussion.

Add Comment