Please login to fork and edit this chart

Hungary - Chart of Accounts


 • 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK - U6T
  • 11. IMMATERIÁLIS JAVAK - U6T
   • 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke - U6T
   • 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke - U6T
   • 113. Vagyoni értékű jogok - U6T
   • 114. Szellemi termékek - U6T
   • 115. Üzleti vagy cégérték - U6T
   • 117. Immateriális javak értékhelyesbítése - U6T
  • 12-16. TÁRGYI ESZKÖZÖK - U6T
   • 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKÛ JOGOK - U6T
    • 121. Telkek, földterület - U6T
     • 1211. Telkek, földterületek bruttó értéke - U6T
     • 1218. Telkek, földterületek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása - U6T
     • 1219. Telkek, földterületek terv szerinti értékcsökkenése - U6T
    • 122. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok - U6T
     • 1221. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke - U6T
     • 1228. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása - U6T
     • 1229. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése - U6T
    • 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok - U6T
    • 124. Egyéb ingatlanok - U6T
    • 125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek - U6T
    • 126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok - U6T
    • 127. Ingatlanok értékhelyesbítése - U6T
    • 129. Kis értékű ingatlanok - U6T
   • 13. MÛSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMÛVEK - U6T
    • 131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök - U6T
     • 1311. Termelő gépek, berendezések bruttó értéke - U6T
     • 1318. Termelő gépek, berendezések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása - U6T
     • 1319. Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése - U6T
    • 132. Műszaki járművek - U6T
    • 133. Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek - U6T
    • 139. Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek - U6T
   • 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMÛVEK - U6T
    • 141. Egyéb (üzemi – üzleti), berendezések, felszerelések - U6T
     • 1411. Egyéb (üzemi – üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke - U6T
     • 1418. Egyéb (üzemi – üzleti), berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása - U6T
     • 1419. Egyéb (üzemi – üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése - U6T
    • 142. Egyéb járművek - U6T
     • 1421. Egyéb járművek bruttó értéke - U6T
     • 1428. Egyéb járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása - U6T
     • 1429. Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése - U6T
    • 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések - U6T
     • 1431. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke - U6T
     • 1438. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása - U6T
     • 1439. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése - U6T
    • 144. Ki nem emelt egyéb berendezések, felszerelések - U6T
    • 145. Jóléti berendezések, felszerelési tárgyak és képzőművészeti alkotások - U6T
    • 147. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése - U6T
    • 149. Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek - U6T
   • 15. TENYÉSZÁLLATOK - U6T
    • 151. Tenyészállatok - U6T
   • 16. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK - U6T
    • 161. Befejezetlen beruházások - U6T
    • 162. Felújítások - U6T
    • 168. Beruházások terven felüli értékcsökkenése - U6T
   • 17-19. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK - U6T
    • 17. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTÕ BEFEKTETÉSEK (RÉSZESEDÉSEK) - U6T
     • 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban - U6T
     • 172. Egyéb tartós részesedés - U6T
     • 177. Részesedések értékhelyesbítése - U6T
     • 179. Részesedések értékvesztése és annak visszaírása - U6T
    • 18. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK - U6T
     • 181. Államkötvények - U6T
     • 182. Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai - U6T
     • 183. Egyéb vállalkozások értékpapírjai - U6T
     • 184. Tartós diszkont értékpapírok - U6T
     • 189. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása - U6T
    • 19. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK (tartós bankbetétek) - U6T
     • 191. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban - U6T
     • 192. Tartós bankbetétek - U6T
     • 193. Egyéb tartósan adott kölcsönök - U6T
     • 194. Tartós bankbetétek kapcsolt vállalkozásban - U6T
     • 195. Tartós bankbetétek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban - U6T
     • 196. Egyéb tartós bankbetétek - U6T
     • 197. Pénzügyi lízing miatti tartós követelés - U6T
     • 199. Tartósan adott kölcsönök (és bankbetétek) értékvesztése és annak visszaírása - U6T
 • 2. SZÁMLAOSZTÁLY KÉSZLETEK - U6T
  • 21-22. ANYAGOK - U6T
   • 211 - 219. Nyers- és alapanyagok - U6T
   • 221. Segédanyagok - U6T
   • 222. Üzem- és fűtőanyagok - U6T
   • 223. Fenntartási anyagok - U6T
   • 224. Építési anyagok - U6T
   • 225. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök - U6T
   • 226. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok - U6T
   • 227. Egyéb anyagok - U6T
   • 228. Anyagok árkülönbözete - U6T
   • 229. Anyagok értékvesztése és annak visszaírása - U6T
  • 23. BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK - U6T
   • 231 - 234. Befejezetlen termelés - U6T
    • 231. Befejezetlen termelés - U6T
    • 232. Félkész termékek - U6T
   • 238. Félkész termékek készletérték-különbözete - U6T
   • 239. Befejezetlen termelés és félkész termékek értékvesztése és annak visszaírása - U6T
  • 24. NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK - U6T
  • 25. KÉSZTERMÉKEK - U6T
   • 251-257. Késztermékek - U6T
   • 258. Késztermékek készletérték-különbözete - U6T
   • 259. Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása - U6T
  • 26-28. ÁRUK - U6T
   • 261. Kereskedelmi áruk - U6T
   • 262. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk - U6T
   • 263. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk - U6T
   • 264. Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel ütközőszámla - U6T
   • 269. Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása - U6T
  • 27. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK - U6T
   • 271. Közvetített szolgáltatások - U6T
   • 279. Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása - U6T
  • 28. BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK - U6T
 • 3. SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK - U6T
  • 31. KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVÕK) - U6T
   • 311. Belföldi követelések (forintban) - U6T
   • 312. Belföldi követelések (devizában) - U6T
   • 315. Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása - U6T
   • 316. Külföldi követelések (forintban) - U6T
   • 317. Külföldi követelések (devizában) - U6T
   • 319. Külföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása - U6T
  • 32. KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN - U6T
  • 33. KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVÕ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN - U6T
  • 34. VÁLTÓKÖVETELÉSEK - U6T
  • 35. ADOTT ELÕLEGEK - U6T
   • 351. Immateriális javakra adott előlegek - U6T
   • 352. Beruházásokra adott előlegek - U6T
   • 353. Készletekre adott előlegek - U6T
   • 358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól - U6T
   • 359. Adott előlegek értékvesztése és visszaírása - U6T
  • 36. EGYÉB KÖVETELÉSEK - U6T
   • 361. Munkavállalókkal szembeni követelések - U6T
    • 3611. Munkavállalóknak folyósított előlegek - U6T
    • 3612. Előírt tartozások - U6T
    • 3613. Egyéb elszámolások a munkavállalókkal - U6T
   • 362. Költségvetéssel szembeni követelések - U6T
   • 363. Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök - U6T
   • 364. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések - U6T
    • 3641. Rövid lejáratú kölcsönök - U6T
    • 3642. Tartósan adott kölcsönökből átsorolt követelések - U6T
   • 365. Vásárolt és kapott követelések - U6T
   • 366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések - U6T
   • 367. Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos követelések - U6T
   • 368. Különféle egyéb követelések - U6T
    • 3681. Bizományosi ügylettel kapcsolatos elszámolások - U6T
    • 3682. Értékpapír-elszámolási számla - U6T
    • 3683. Import beszerzések áfája - U6T
    • 3684. Adósok - U6T
    • 3685. Biztosítóintézettel szembeni követelések - U6T
    • 3686. Barter ügylet elszámolási számla - U6T
    • 3687. Árfolyam különbözetek elszámolási számla - U6T
    • 3688. Ki nem emelt egyéb követelések - U6T
   • 369. Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása - U6T
  • 37. ÉRTÉKPAPÍROK - U6T
   • 371. Részesedések - U6T
    • 3711. Részesedés anyavállalatban - U6T
    • 3712. Részesedés leányvállalatban - U6T
    • 3713. Részesedés közös vezetésű vállalkozásban - U6T
    • 3714. Részesedés társult vállalkozásban - U6T
    • 3719. Kapcsolt vállalkozásban lévő részesedések értékvesztése és annak visszaírása - U6T
   • 372. Saját részvények, saját üzletrészek - U6T
    • 3721. Eladásra vásárolt egyéb részesedések - U6T
   • 373. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - U6T
    • 3741. Eladásra vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - U6T
    • 3742. Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok - U6T
    • 3749. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása - U6T
   • 378. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása - U6T
   • 379. Értékpapír elszámolási számla - U6T
  • 38. PÉNZESZKÖZÖK - U6T
   • 381. Pénztár - U6T
    • 3811. Pénztár-számla - U6T
    • 3812. Elektronikus pénzeszközök - U6T
   • 382. Valutapénztár - U6T
    • 3821. Valutapénztár-számla - U6T
    • 3829. Valuta árfolyamkülönbözeti számla - U6T
   • 383. Csekkek - U6T
   • 384. Elszámolási betétszámla - U6T
   • 385. Elkülönített betétszámlák - U6T
    • 3851. Kamatozó betétszámlák - U6T
    • 3852. Elkülönített pénzeszközök kötvénykibocsátásból - U6T
    • 3853. Beruházásra elkülönített pénzeszközök - U6T
    • 3854. Fejlesztési célra elkülönített pénzeszközök - U6T
    • 3855. Egyéb célra elkülönített pénzeszközök - U6T
    • 3856. Lakásépítési betétszámla - U6T
    • 3857. Elkülönített lakásépítési célú pénzeszközök - U6T
    • 3858. Lakásépítés úton lévő pénzeszközei - U6T
   • 386. Devizabetét-számla - U6T
    • 3861. Devizabetét-számla - U6T
    • 3862. Külföldön vezetett devizabetét-számla - U6T
    • 3863. Devizatörzsbetét-számla - U6T
    • 3868. Egyéb devizabetét-számla - U6T
    • 3869. Devizabetét árfolyamkülönbözeti számla - U6T
   • 387. Elektronikus pénz - U6T
   • 389. Átvezetési számla - U6T
  • 39. AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK - U6T
   • 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása - U6T
    • 3911. Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása - U6T
    • 3912. Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamnyereség elhatárolása - U6T
    • 3913. Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása - U6T
   • 392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása - U6T
    • 3921. Értékpapírok, részesedések beszerzéséhez kapcsolódó bizományi díj, vásárolt vételi opció díjának elhatárolása - U6T
    • 3922. Többletkötelezettségek elhatárolása - U6T
    • 3923. Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása - U6T
   • 393. Halasztott ráfordítások - U6T
    • 3931. Tartozásátvállalások miatti ráfordítások elhatárolása - U6T
    • 3932. Devizakötelezettségek árfolyamveszteségének elhatárolása - U6T
   • 399. A követelés-jellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése és annak visszaírása - U6T
 • 4. SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK - U6T
  • 41. SAJÁT TÕKE - U6T
   • 411. Jegyzettőke - U6T
   • 412. Tőketartalék - U6T
   • 413. Eredménytartalék - U6T
   • 414. Lekötött tartalék - U6T
    • 4141. Lekötött tartalék tőketartalékból - U6T
    • 4142. Lekötött tartalék eredménytartalékból - U6T
    • 4143. Lekötött tartalék pótbefizetésből - U6T
   • 417. Értékelési tartalék - U6T
   • 418. Előző évek helyesbítéséből származó mérleg szerinti eredmény - U6T
   • 419. Adózott eredmény - U6T
  • 42. CÉLTARTALÉKOK - U6T
   • 421. Céltartalék a várható kötelezettségekre - U6T
   • 422. Céltartalék a jövőbeni költségekre - U6T
   • 424. Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján képzett céltartalék - U6T
   • 429. Egyéb céltartalék - U6T
  • 43-47. KÖTELEZETTSÉGEK - U6T
   • 43. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK - U6T
    • 431. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben - U6T
     • 4311. Hátrasorolt kötelezettségek anyavállalattal szemben - U6T
     • 4312. Hátrasorolt kötelezettségek leányvállalattal szemben - U6T
     • 4313. Hátrasorolt kötelezettségek közös vezetésű vállalkozással szemben - U6T
     • 4314. Hátrasorolt kötelezettségek társult vállalkozással szemben - U6T
    • 432. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben - U6T
    • 433. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben - U6T
   • 44. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - U6T
    • 441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök - U6T
    • 442. Átváltoztatható kötvények - U6T
    • 443. Tartozások kötvénykibocsátásból - U6T
     • 4431. Tartozások kötvénykibocsátásból forintban - U6T
     • 4432. Tartozások kötvénykibocsátásból devizában - U6T
    • 444. Beruházási és fejlesztési hitelek - U6T
     • 4441. Beruházási és fejlesztési hitelek forintban - U6T
     • 4442. Beruházási és fejlesztési hitelek devizában - U6T
    • 445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek - U6T
     • 4451. Egyéb hosszú lejáratú hitelek forintban - U6T
     • 4452. Egyéb hosszú lejáratú hitelek devizában - U6T
    • 446. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben - U6T
    • 447. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben - U6T
    • 448. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek - U6T
    • 449. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek - U6T
     • 4491. Kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódó kötelezettség - U6T
     • 4492. Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek - U6T
    • 4499. Hosszú lejáratú egyéb kötelezettségek - U6T
   • 45-47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - U6T
    • 451. Rövid lejáratú kölcsönök - U6T
     • 4511. Rövid lejáratú átváltoztatható kötvények - U6T
     • 4512. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök - U6T
    • 452. Rövid lejáratú hitelek - U6T
     • 4521. Rövid lejáratú hitelek forintban - U6T
     • 4522. Rövid lejáratú hitelek devizában - U6T
    • 453. Vevőktől kapott előlegek - U6T
    • 454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - U6T
     • 454. Szállítók - U6T
      • 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók - U6T
      • 4542. Külföldi anyag- és áruszállítók - U6T
      • 4543. Belföldi szolgáltatók - U6T
      • 4544. Külföldi szolgáltatók - U6T
      • 4549. Nem számlázott szállítások, szolgáltatások - U6T
     • 455. Beruházási szállítók - U6T
      • 4551. Belföldi beruházási szállítók - U6T
      • 4552. Külföldi beruházási szállítók - U6T
      • 4559. Nem számlázott beruházási szállítók - U6T
     • 456. Nem számlázott szállítók - U6T
    • 457. Váltótartozások - U6T
    • 458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben - U6T
     • 4581. Rövid lejáratú kötelezettségek anyavállalattal szemben - U6T
     • 4582. Rövid lejáratú kötelezettségek leányvállalattal szemben - U6T
     • 4583. Rövid lejáratú kötelezettségek közös vezetésű vállalkozással szemben - U6T
     • 4584. Rövid lejáratú kötelezettségek társult vállalkozással szemben - U6T
    • 459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben - U6T
    • 461-479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - U6T
     • 461. Eredményt terhelő adók elszámolása - U6T
      • 4611. Társasági adó elszámolása - U6T
      • 4612. Különadó elszámolása - U6T
      • 4613. Egyszerűsített vállalkozói adó elszámolása - U6T
     • 462. Személyi jövedelemadó elszámolása - U6T
      • 4612. Magánszemélyektől levont személyi jövedelem adó elszámolása - U6T
      • 4621. Kifizetőt terhelő személyi jövedelem adó elszámolása - U6T
     • 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek - U6T
      • 463-1. Nyugdíjjárulék - U6T
      • 463-10. Innovációs járulék - U6T
      • 463-11. Önellenőrzési pótlék - U6T
      • 463-12. Mulasztási bírság, adóbírság - U6T
      • 463-13. Késedelmi pótlék - U6T
      • 463-14. Egyéb költségvetési befizetési kötelezettségek - U6T
      • 463-2. Egészségbiztosítási- és munkaerő piaci járulék - U6T
      • 463-3. Rehabilitációs hozzájárulás - U6T
      • 463-4. Szociális hozzájárulási adó - U6T
      • 463-5. Egészségügyi szolgáltatási járulék - U6T
      • 463-6. Szakképzési hozzájárulás - U6T
      • 463-7. Egészségügyi hozzájárulás - U6T
      • 463-8. Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe - U6T
      • 463-9. Cégautóadó - U6T
     • 464. Gépjármű adó (cégautóadó) elszámolása - U6T
     • 465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla - U6T
      • 4651. Vámköltségek és egyéb vámterhek elszámolási számla - U6T
      • 4652. Importbeszerzés után fizetendő általános forgalmi adó elszámolási számla - U6T
      • 4653. Vám- és pénzügyőrséggel kapcsolatos egyéb elszámolások - U6T
     • 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó - U6T
      • 4661. Beszerzések előzetesen felszámított általános forgalmi adója - U6T
      • 4662. Arányosítással megosztandó előzetesen felszámított általános forgalmi adó - U6T
     • 467. Fizetendő általános forgalmi adó - U6T
     • 468. Általános forgalmi adó elszámolási számla - U6T
     • 469. Helyi adók elszámolási számla - U6T
      • 4691. Építményadó elszámolási számla - U6T
      • 4692. Telekadó elszámolási számla - U6T
      • 4693. Kommunális adó elszámolási számla - U6T
      • 4694. Idegenforgalmi adó elszámolási számla - U6T
      • 4695. Helyi iparűzési adó elszámolási számla - U6T
      • 4696. Gépjárműadó elszámolási számla - U6T
      • 4697. Külföldi gépjárműadó elszámolási számla - U6T
      • 4699. Egyéb helyi adó elszámolási számla - U6T
     • 471. Jövedelemelszámolási számla - U6T
      • 4711. Keresetelszámolási számla - U6T
      • 4712. Társadalombiztosítási ellátás - U6T
      • 4713. Egyéb kifizetések elszámolása - U6T
     • 472. Fel nem vett járandóságok - U6T
     • 473. Elszámolás a társadalombiztosítással - U6T
     • 474. Szakképzési hozzájárulás - U6T
      • 4741. Központi műszaki fejlesztési hozzájárulás - U6T
      • 4742. Elszámolásra kapott pénzeszközök - U6T
      • 4743. Környezetvédelmi termék díjfizetési kötelezettség - U6T
      • 4749. Egyéb befizetések az elkülönített alapokba - U6T
     • 475. Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása - U6T
     • 476. Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása - U6T
      • 4761. Kártérítés - U6T
      • 4762. Bírói letiltás - U6T
      • 4763. Banki-elszámolás - U6T
      • 4764. Levont szakszervezeti díj - U6T
      • 4765. Magán nyugdíjpénztári befizetési kötelezettségek - U6T
     • 477. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tulajdonosokkal szemben - U6T
     • 478. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek - U6T
     • 479. Különféle rövid lejáratú egyéb befizetési kötelezettségek - U6T
      • 4791. Biztosító intézetekkel szembeni kötelezettségek - U6T
      • 4792. Hitelezők - U6T
      • 4793. Átvállalt kötelezettségek - U6T
      • 4794. Beszerzési árba beletartozó előírt egyéb kötelezettségek - U6T
      • 4795. Egyéb rövid lejáratú előírt kötelezettségek - U6T
  • 48. PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK - U6T
   • 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása - U6T
    • 4811. Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása - U6T
    • 4812. Költségek ellentételezésére kapott támogatások elhatárolása - U6T
    • 4813. Devizaeszközök és devizakötelezettségek mérlegfordulónapi értékelése árfolyamnyereségének elhatárolása - U6T
   • 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása - U6T
    • 4821. Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása - U6T
    • 4822. Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamveszteség elhatárolása - U6T
    • 4823. Fizetendő kamatok elhatárolása - U6T
   • 483. Halasztott bevételek - U6T
  • 49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK - U6T
   • 491. Nyitómérleg számla - U6T
   • 492. Zárómérleg számla - U6T
   • 493. Adózott eredmény elszámolási számla - U6T
   • 494. Előző évi adózott eredmény elszámolása - U6T
 • 5. SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK - U6T
  • 51 - 53 ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK - U6T
   • 51. ANYAGKÖLTSÉG - U6T
    • 511. Vásárolt anyagok költségei - U6T
     • 5111. Alapanyag költségek - U6T
     • 5112. Segédanyag költségek - U6T
     • 5113. Üzemanyag költségek - U6T
     • 5114. Egy éven belül elhasználódó gyártóeszközök, berendezések, felszerelések és egyéb eszközök költségei - U6T
     • 5115. Egy éven belül elhasználódó munkaruha, védőruha felhasználás költségei - U6T
     • 5116. Nyomtatványok, irodaszerek költségei - U6T
     • 5117. Fűtőanyag költségek - U6T
     • 5118. Villamosenergia felhasználás és vízfelhasználás költségei - U6T
     • 5119. Egyéb anyagfelhasználás költségei - U6T
     • 512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei - U6T
     • 5121. Vásárolt növendékállatok költségei - U6T
     • 5122. Vásárolt hízóállatok költségei - U6T
     • 5123. Vásárolt egyéb állatok költségei - U6T
     • 513. Egyéb anyagköltség - U6T
     • 519. Anyagköltség megtérülés - U6T
   • 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI - U6T
    • 521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei - U6T
    • 522. Bérleti díjak - U6T
    • 523. Karbantartási költségek - U6T
    • 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek - U6T
    • 525. Oktatás és továbbképzés költségei - U6T
    • 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) - U6T
    • 529. Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei - U6T
   • 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI - U6T
    • 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek - U6T
    • 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak - U6T
    • 533. Biztosítási díj - U6T
    • 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíjak - U6T
    • 539. Különféle egyéb szolgáltatások költségei - U6T
  • 54 - 56. SZEMÉLYI JELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK - U6T
   • 54. BÉRKÖLTSÉG - U6T
    • 541. Bérköltség - U6T
    • 542. Tulajdonos személyes közreműködésének ellenértéke - U6T
    • 543. Szövetkezeti tagok munkadíja - U6T
   • 55. SZEMÉLYI JELLEGÛ EGYÉB KIFIZETÉSEK - U6T
    • 551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések - U6T
     • 5511. Betegszabadság díja, munkáltatót terhelő táppénz, táppénz kiegészítés - U6T
     • 5512. Végkielégítés - U6T
     • 5513. Munkábajárással kapcsolatos egyéb költségek térítése - U6T
     • 5514. Kiküldetés napidíja - U6T
     • 5515. Megváltozott munkaképességű munkavállalók keresetkiegészítése, fizetett segélyek - U6T
     • 5516. Üdülési hozzájárulás - U6T
     • 5517. Lakásépítésre nyújtott támogatás, albérleti hozzájárulás - U6T
     • 5518. Jubileumi jutalom, tárgyjutalom - U6T
     • 5519. Sorkatonai vagy polgári szolgálat teljesítését követően fizetett személyi alapbér - U6T
    • 552. Jóléti és kulturális költségek - U6T
    • 559. Egyéb személyi jellegű kifizetések - U6T
     • 5591. Munkáltató által fizetett baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja - U6T
     • 5592. Munkáltató által önkéntes pénztárba befizetett munkáltatói tagdíj hozzájárulás - U6T
     • 5593. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó - U6T
     • 5594. Munkáltatói hozzájárulás a korengedményes nyugdíj igénybevételéhez - U6T
     • 5595. Találmányi díj, szabadalom vételára és hasznosítási díja, az újítási díj és ezekkel kapcsolatos közreműködési díjak - U6T
     • 5596. Fizetett szerzői, írói és más jogvédelmet élvező munkák díjai és ezekkel kapcsolatos közreműködői díjak - U6T
     • 5597. Fizetett ösztöndíjak - U6T
     • 5598. Reprezentációs költségek, étkezési hozzájárulás - U6T
     • 5599. Munkáltató által fizetett magánnyugdíj-pénztári tagdíj kiegészítés, munkavállalókkal kapcsolatos biztosítási díjak - U6T
   • 56. BÉRJÁRULÉKOK - U6T
    • 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék - U6T
    • 562. Egészségügyi hozzájárulás - U6T
    • 563. Munkaadói járulék - U6T
    • 564. Szakképzési hozzájárulás - U6T
    • 569. Egyéb hozzájárulás - U6T
  • 57. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS - U6T
   • 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás - U6T
    • 5711. Terv szerinti értékcsökkenési leírás - U6T
    • 5712. Kiemelt, kis értékű (50 eFt egyedi beszerzési érték alatti) eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása - U6T
    • 57121. Kis értékű (50 eFt egyedi beszerzési érték alatti) vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenési leírása - U6T
    • 57122. Kis értékű (50 eFt egyedi beszerzési érték alatti) szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenési leírása - U6T
    • 57123. Kis értékű (50 eFt egyedi beszerzési érték alatti) tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása - U6T
  • 58. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE - U6T
   • 581. Saját termelésű készletek állományváltozása - U6T
   • 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke - U6T
   • 589. Aktivált saját teljesítmények átvezetési számla - U6T
  • 59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA (elsődleges költségnem-elszámolás esetén, kizárólag összköltség eljárással) - U6T
   • 59/51. Anyagköltség átvezetési számla - U6T
   • 59/52. Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési számla - U6T
   • 59/53. Egyéb szolgáltatások költségei átvezetési számla - U6T
   • 59/54. Bérköltség átvezetési számla - U6T
   • 59/55. Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési számla - U6T
   • 59/56. Bérjárulékok átvezetési számla - U6T
   • 59/57. Értékcsökkenési leírás átvezetési számla - U6T
  • 59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA (elsődleges költségnem-elszámolás esetén) - U6T
  • 59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA (kizárólag költségnem-elszámolás és forgalmi költség eljárással) - U6T
  • 59. KÖLTSÉGNEM ELLENSZÁMLA (elsődleges költséghely-költségviselő elszámolós esetén) - U6T
 • 6. SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - U6T
  • 61. JAVÍTÓ-KARBANTARTÓ ÜZEMEK KÖLTSÉGEI - U6T
  • 62. SZOLGÁLTATÁST VÉGZÕ ÜZEMEK (EGYSÉGEK) KÖLTSÉGEI - U6T
  • 63. GÉPKÖLTSÉG - U6T
  • 64-65. ÜZEMI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI - U6T
  • 66. KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÁLTLÁNOS KÖLTSÉGEI - U6T
  • 67. ÉRTÉKESÍTÉSI, FORGALMAZÁSI KÖLTSÉGEK - U6T
  • 68. ELKÜLÖNÍTETT EGYÉB ÁLTLÁNOS KÖLTSÉGEK - U6T
   • 681. Alapítás-átszervezés költségei - U6T
   • 682. Alap- és alkalmazott kutatás saját költségei - U6T
   • 683. Vállalkozásban adott alap- és alkalmazott kutatás költségei - U6T
   • 684. Kísérleti fejlesztés saját költségei - U6T
   • 685. Vállalkozásba adott kísérleti fejlesztés költségei - U6T
   • 686. Kutatás-kísérleti fejlesztés általános és közvetett költségei - U6T
   • 687. Kutatás-kísérleti fejlesztés elszámolt értékcsökkenése - U6T
   • 688. Garanciális javítás költségei - U6T
   • 689. Egyéb elkülönített költségek - U6T
  • 69. KÖLTSÉGHELYEK KÖLTSÉGNEMEK ÁTVEZETÉSE - U6T
   • 691. Költséghelyek költségeinek átvezetése - U6T
 • 7. SZÁMLAOSZTÁLY TEVÉKENYSÉGEKKÖLTSÉGEI - U6T
 • 8. SZÁMLAOSZTÁLY ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK - U6T
  • 81-83. SZÁMLACSOPORTOK (az összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatáshoz) - U6T
   • 81. ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK - U6T
    • 811. Anyagköltség - U6T
    • 812. Igénybe vett szolgáltatások értéke - U6T
    • 813. Egyéb szolgáltatások értéke - U6T
    • 814. Eladott áruk beszerzési értéke - U6T
    • 815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke - U6T
   • 82. SZEMÉLYI JELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK - U6T
    • 821. Bérköltség - U6T
    • 822. Személyi jellegű egyéb kifizetések - U6T
    • 823. Bérjárulékok - U6T
   • 83. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS - U6T
    • 831. Értékcsökkenési leírás - U6T
  • 81-85. SZÁMLACSOPORTOK (a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatáshoz) - U6T
   • 81-82. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI - U6T
    • 811. Belföldi értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége - U6T
    • 812. Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke - U6T
    • 813. Belföldi értékesítés eladott (közvetített) szolgáltatások értéke - U6T
   • 83-84. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI - U6T
    • 831. Exportértékesítés elszámolt közvetlen önköltsége - U6T
    • 832. Exportértékesítés eladott áruk beszerzési értéke - U6T
    • 833. Exportértékesítés eladott (közvetített) szolgáltatások értéke - U6T
   • 85. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI - U6T
    • 851. Értékesítési, forgalmazási költségek - U6T
    • 852. Igazgatási költségek - U6T
    • 853. Egyéb általános költségek - U6T
  • 86. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK - U6T
   • 861. Egyéb ráfordításnak minősülő értékesítések - U6T
    • 8611. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke - U6T
    • 8612. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke - U6T
   • 862. Egyéb ráfordításnak minősülő eszköz kivezetések - U6T
    • 8621. Hiányzó, megsemmisült, kiselejtezett immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értéke - U6T
    • 8622. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke - U6T
   • 863. Behajthatatlan követelések leírt összege - U6T
   • 864. Céltartalék képzés - U6T
    • 8641. Céltartalék-képzés a várható kötelezettségekre - U6T
    • 8642. Céltartalék-képzés a jövőbeni költségekre - U6T
    • 8643. Céltartalék-képzés egyéb címen - U6T
   • 865. Utólag adott, nem számlázott engedmény - U6T
   • 866. Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások - U6T
    • 8661. Központi költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások - U6T
    • 8662. Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások - U6T
    • 8663. Elkülönített állami pénzalapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások - U6T
    • 8664. Társadalombiztosítással elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások - U6T
    • 8665. EU pénzügyi alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások - U6T
    • 8666. Ráfordításként elszámolt egyéb adók és adójellegű tételek - U6T
   • 867. Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések - U6T
    • 8671. Káreseménnyel kapcsolatos fizetett, fizetendő összegek - U6T
    • 8672. Költségek (ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatá - U6T
    • 8673. Fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás - U6T
    • 8674. Fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetendő összege - U6T
    • 8675. Tao által elismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítések, sérelemdíjak - U6T
    • 8676. Tao által el nem ismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítések, sérelemdíjak - U6T
   • 868. Terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések - U6T
    • 8681. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése - U6T
    • 8682. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése - U6T
    • 8683. Készletek értékvesztése - U6T
    • 8684. Követelések értékvesztése - U6T
   • 869. Különféle egyéb ráfordítások - U6T
    • 8691. Társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyont. könyv szerinti és lét. okir. meghat. veszt. különbözet - U6T
    • 8692. Ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség szerződés szerinti összege - U6T
    • 8693. Térítés nélkül átadott, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke - U6T
    • 8694. Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke - U6T
    • 8695. Elengedett követelések könyv szerinti értéke - U6T
    • 8696. Egyéb, vagyoncsökkenéssel járó ráfordítások - U6T
  • 87. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI - U6T
   • 871. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek - U6T
   • 872. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások árfolyamveszteségek - U6T
   • 873. Hitelintézetnek fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások - U6T
   • 874. Nem hitelintézetnek fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások - U6T
   • 875. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése és visszaírása - U6T
    • 8751. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése - U6T
    • 8752. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztésének visszaírása - U6T
   • 876. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamveszteségei - U6T
    • 8761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége - U6T
    • 8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége - U6T
   • 877. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai - U6T
   • 878. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódóan adott engedmény - U6T
   • 879. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó pénzügyi ráfordítások - U6T
  • 88. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK - U6T
   • 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke - U6T
  • 89. EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK - U6T
   • 891. Társasági adó - U6T
   • 892. Egyszerűsített vállalkozói adó - U6T
   • 893. Kisvállalati adó - U6T
   • 899. Eredményt terhelő egyéb adók - U6T
 • 9. SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK - U6T
  • 91. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE - U6T
   • 911. Belföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele - U6T
   • 912. Belföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele - U6T
   • 913. Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele - U6T
   • 918. Belföldi értékesítéssel kapcsolatos ártámogatás - U6T
   • 919. Egyéb belföldi értékesítés árbevétele - U6T
  • 92. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE - U6T
   • 921. Külföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele - U6T
   • 922. Külföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele - U6T
   • 923. Külföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele - U6T
   • 928. Külföldi értékesítéssel kapcsolatos ártámogatás - U6T
   • 929. Egyéb külföldi értékesítés árbevétele - U6T
  • 96. EGYÉB BEVÉTELEK - U6T
   • 961. Egyéb bevételnek minősülő értékesítések - U6T
    • 9611. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök ellenértéke - U6T
    • 9612. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések ellenértéke - U6T
   • 963. Követelés könyv szerinti értékét meghaladóan realizált összeg - U6T
   • 964. Céltartalék feloldás - U6T
    • 9651. Várható kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék felhasználása - U6T
    • 9652. Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása - U6T
    • 9653. Egyéb címen képzett céltartalék felhasználása - U6T
   • 965. Utólag kapott, nem számlázott engedmény - U6T
   • 966. Utólag kapott, nem számlázott engedmény - U6T
    • 9661. Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás - U6T
    • 9662. Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás - U6T
    • 9663. Európai Uniótól kapott támogatás, juttatás - U6T
    • 9664. Egyéb forrásból kapott támogatás, juttatás - U6T
   • 967. Egyéb bevételként elszámolt pénzbevételek - U6T
    • 9671. Káreseménnyel kapcsolatos térítések - U6T
    • 9672. Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatás, juttatás - U6T
    • 9673. Fejlesztési célra kapott támogatás, juttatás - U6T
    • 9674. Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések - U6T
   • 968. Terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések visszaírása - U6T
    • 9681. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása - U6T
    • 9682. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása - U6T
    • 9683. Készletek értékvesztésének visszaírása - U6T
    • 9684. Részesedések értékvesztésének visszaírása - U6T
   • 969. Különféle egyéb bevételek - U6T
    • 9691. Gazdasági társaságba bevitt, értékp. vagy részesedésnek nem minősülő vagyont. értéke és létesítő okir. ért. nyer. jell . különb. - U6T
    • 9692. Elévült kötelezettség könyv szerinti értéke - U6T
    • 9693. Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci vagy jogszabály szerinti értéke - U6T
    • 9694. Térítés nélkül kapott szolgáltatások piaci vagy jogszabály szerinti értéke - U6T
    • 9695. Elengedett és ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség értéke - U6T
    • 9696. Egyéb, vagyonnövekedéssel járó bevételek - U6T
  • 97. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI - U6T
   • 971. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek - U6T
   • 972. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek - U6T
   • 973. Hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek - U6T
   • 974. Nem hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek - U6T
   • 975. Kapott (járó) osztalék és részesedés - U6T
   • 976. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamnyereségei - U6T
    • 9761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége - U6T
    • 9762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége - U6T
   • 977. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei - U6T
   • 978. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódóan kapott engedmény - U6T
   • 979. Egyéb vagyonnövekedéssel járó pénzügyi bevételek - U6T

No comments yet. Start a new discussion.

Add Comment