Please login to fork and edit this chart

Hungary - Chart of Accounts


 • 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
  • 11. IMMATERIÁLIS JAVAK
   • 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
   • 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
   • 113. Vagyoni értékű jogok
   • 114. Szellemi termékek
   • 115. Üzleti vagy cégérték
   • 117. Immateriális javak értékhelyesbítése
  • 12-16. TÁRGYI ESZKÖZÖK
   • 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKÛ JOGOK
    • 121. Telkek, földterület
     • 1211. Telkek, földterületek bruttó értéke
     • 1218. Telkek, földterületek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
     • 1219. Telkek, földterületek terv szerinti értékcsökkenése
    • 122. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
     • 1221. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke
     • 1228. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
     • 1229. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
    • 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
    • 124. Egyéb ingatlanok
    • 125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek
    • 126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
    • 127. Ingatlanok értékhelyesbítése
    • 129. Kis értékű ingatlanok
   • 13. MÛSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMÛVEK
    • 131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök
     • 1311. Termelő gépek, berendezések bruttó értéke
     • 1318. Termelő gépek, berendezések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
     • 1319. Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése
    • 132. Műszaki járművek
    • 133. Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek
    • 139. Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek
   • 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMÛVEK
    • 141. Egyéb (üzemi – üzleti), berendezések, felszerelések
     • 1411. Egyéb (üzemi – üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke
     • 1418. Egyéb (üzemi – üzleti), berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
     • 1419. Egyéb (üzemi – üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
    • 142. Egyéb járművek
     • 1421. Egyéb járművek bruttó értéke
     • 1428. Egyéb járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
     • 1429. Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése
    • 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
     • 1431. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke
     • 1438. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
     • 1439. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
    • 144. Ki nem emelt egyéb berendezések, felszerelések
    • 145. Jóléti berendezések, felszerelési tárgyak és képzőművészeti alkotások
    • 147. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése
    • 149. Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek
   • 15. TENYÉSZÁLLATOK
    • 151. Tenyészállatok
   • 16. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
    • 161. Befejezetlen beruházások
    • 162. Felújítások
    • 168. Beruházások terven felüli értékcsökkenése
   • 17-19. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
    • 17. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTÕ BEFEKTETÉSEK (RÉSZESEDÉSEK)
     • 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
     • 172. Egyéb tartós részesedés
     • 177. Részesedések értékhelyesbítése
     • 179. Részesedések értékvesztése és annak visszaírása
    • 18. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK
     • 181. Államkötvények
     • 182. Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai
     • 183. Egyéb vállalkozások értékpapírjai
     • 184. Tartós diszkont értékpapírok
     • 189. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
    • 19. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK (tartós bankbetétek)
     • 191. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban
     • 192. Tartós bankbetétek
     • 193. Egyéb tartósan adott kölcsönök
     • 194. Tartós bankbetétek kapcsolt vállalkozásban
     • 195. Tartós bankbetétek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
     • 196. Egyéb tartós bankbetétek
     • 197. Pénzügyi lízing miatti tartós követelés
     • 199. Tartósan adott kölcsönök (és bankbetétek) értékvesztése és annak visszaírása
 • 2. SZÁMLAOSZTÁLY KÉSZLETEK
  • 21-22. ANYAGOK
   • 211 - 219. Nyers- és alapanyagok
   • 221. Segédanyagok
   • 222. Üzem- és fűtőanyagok
   • 223. Fenntartási anyagok
   • 224. Építési anyagok
   • 225. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök
   • 226. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok
   • 227. Egyéb anyagok
   • 228. Anyagok árkülönbözete
   • 229. Anyagok értékvesztése és annak visszaírása
  • 23. BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK
   • 231 - 234. Befejezetlen termelés
    • 231. Befejezetlen termelés
    • 232. Félkész termékek
   • 238. Félkész termékek készletérték-különbözete
   • 239. Befejezetlen termelés és félkész termékek értékvesztése és annak visszaírása
  • 24. NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK
  • 25. KÉSZTERMÉKEK
   • 251-257. Késztermékek
   • 258. Késztermékek készletérték-különbözete
   • 259. Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása
  • 26-28. ÁRUK
   • 261. Kereskedelmi áruk
   • 262. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk
   • 263. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk
   • 264. Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel ütközőszámla
   • 269. Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása
  • 27. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
   • 271. Közvetített szolgáltatások
   • 279. Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása
  • 28. BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK
 • 3. SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK
  • 31. KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVÕK)
   • 311. Belföldi követelések (forintban)
   • 312. Belföldi követelések (devizában)
   • 315. Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása
   • 316. Külföldi követelések (forintban)
   • 317. Külföldi követelések (devizában)
   • 319. Külföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása
  • 32. KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN
  • 33. KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVÕ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN
  • 34. VÁLTÓKÖVETELÉSEK
  • 35. ADOTT ELÕLEGEK
   • 351. Immateriális javakra adott előlegek
   • 352. Beruházásokra adott előlegek
   • 353. Készletekre adott előlegek
   • 358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól
   • 359. Adott előlegek értékvesztése és visszaírása
  • 36. EGYÉB KÖVETELÉSEK
   • 361. Munkavállalókkal szembeni követelések
    • 3611. Munkavállalóknak folyósított előlegek
    • 3612. Előírt tartozások
    • 3613. Egyéb elszámolások a munkavállalókkal
   • 362. Költségvetéssel szembeni követelések
   • 363. Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök
   • 364. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
    • 3641. Rövid lejáratú kölcsönök
    • 3642. Tartósan adott kölcsönökből átsorolt követelések
   • 365. Vásárolt és kapott követelések
   • 366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
   • 367. Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos követelések
   • 368. Különféle egyéb követelések
    • 3681. Bizományosi ügylettel kapcsolatos elszámolások
    • 3682. Értékpapír-elszámolási számla
    • 3683. Import beszerzések áfája
    • 3684. Adósok
    • 3685. Biztosítóintézettel szembeni követelések
    • 3686. Barter ügylet elszámolási számla
    • 3687. Árfolyam különbözetek elszámolási számla
    • 3688. Ki nem emelt egyéb követelések
   • 369. Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása
  • 37. ÉRTÉKPAPÍROK
   • 371. Részesedések
    • 3711. Részesedés anyavállalatban
    • 3712. Részesedés leányvállalatban
    • 3713. Részesedés közös vezetésű vállalkozásban
    • 3714. Részesedés társult vállalkozásban
    • 3719. Kapcsolt vállalkozásban lévő részesedések értékvesztése és annak visszaírása
   • 372. Saját részvények, saját üzletrészek
    • 3721. Eladásra vásárolt egyéb részesedések
   • 373. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
    • 3741. Eladásra vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
    • 3742. Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok
    • 3749. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
   • 378. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
   • 379. Értékpapír elszámolási számla
  • 38. PÉNZESZKÖZÖK
   • 381. Pénztár
    • 3811. Pénztár-számla
    • 3812. Elektronikus pénzeszközök
   • 382. Valutapénztár
    • 3821. Valutapénztár-számla
    • 3829. Valuta árfolyamkülönbözeti számla
   • 383. Csekkek
   • 384. Elszámolási betétszámla
   • 385. Elkülönített betétszámlák
    • 3851. Kamatozó betétszámlák
    • 3852. Elkülönített pénzeszközök kötvénykibocsátásból
    • 3853. Beruházásra elkülönített pénzeszközök
    • 3854. Fejlesztési célra elkülönített pénzeszközök
    • 3855. Egyéb célra elkülönített pénzeszközök
    • 3856. Lakásépítési betétszámla
    • 3857. Elkülönített lakásépítési célú pénzeszközök
    • 3858. Lakásépítés úton lévő pénzeszközei
   • 386. Devizabetét-számla
    • 3861. Devizabetét-számla
    • 3862. Külföldön vezetett devizabetét-számla
    • 3863. Devizatörzsbetét-számla
    • 3868. Egyéb devizabetét-számla
    • 3869. Devizabetét árfolyamkülönbözeti számla
   • 387. Elektronikus pénz
   • 389. Átvezetési számla
  • 39. AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK
   • 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
    • 3911. Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása
    • 3912. Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamnyereség elhatárolása
    • 3913. Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása
   • 392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
    • 3921. Értékpapírok, részesedések beszerzéséhez kapcsolódó bizományi díj, vásárolt vételi opció díjának elhatárolása
    • 3922. Többletkötelezettségek elhatárolása
    • 3923. Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása
   • 393. Halasztott ráfordítások
    • 3931. Tartozásátvállalások miatti ráfordítások elhatárolása
    • 3932. Devizakötelezettségek árfolyamveszteségének elhatárolása
   • 399. A követelés-jellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése és annak visszaírása
 • 4. SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK
  • 41. SAJÁT TÕKE
   • 411. Jegyzettőke
   • 412. Tőketartalék
   • 413. Eredménytartalék
   • 414. Lekötött tartalék
    • 4141. Lekötött tartalék tőketartalékból
    • 4142. Lekötött tartalék eredménytartalékból
    • 4143. Lekötött tartalék pótbefizetésből
   • 417. Értékelési tartalék
   • 418. Előző évek helyesbítéséből származó mérleg szerinti eredmény
   • 419. Adózott eredmény
  • 42. CÉLTARTALÉKOK
   • 421. Céltartalék a várható kötelezettségekre
   • 422. Céltartalék a jövőbeni költségekre
   • 424. Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján képzett céltartalék
   • 429. Egyéb céltartalék
  • 43-47. KÖTELEZETTSÉGEK
   • 43. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
    • 431. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
     • 4311. Hátrasorolt kötelezettségek anyavállalattal szemben
     • 4312. Hátrasorolt kötelezettségek leányvállalattal szemben
     • 4313. Hátrasorolt kötelezettségek közös vezetésű vállalkozással szemben
     • 4314. Hátrasorolt kötelezettségek társult vállalkozással szemben
    • 432. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
    • 433. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
   • 44. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
    • 441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
    • 442. Átváltoztatható kötvények
    • 443. Tartozások kötvénykibocsátásból
     • 4431. Tartozások kötvénykibocsátásból forintban
     • 4432. Tartozások kötvénykibocsátásból devizában
    • 444. Beruházási és fejlesztési hitelek
     • 4441. Beruházási és fejlesztési hitelek forintban
     • 4442. Beruházási és fejlesztési hitelek devizában
    • 445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
     • 4451. Egyéb hosszú lejáratú hitelek forintban
     • 4452. Egyéb hosszú lejáratú hitelek devizában
    • 446. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
    • 447. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
    • 448. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek
    • 449. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
     • 4491. Kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódó kötelezettség
     • 4492. Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek
    • 4499. Hosszú lejáratú egyéb kötelezettségek
   • 45-47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
    • 451. Rövid lejáratú kölcsönök
     • 4511. Rövid lejáratú átváltoztatható kötvények
     • 4512. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök
    • 452. Rövid lejáratú hitelek
     • 4521. Rövid lejáratú hitelek forintban
     • 4522. Rövid lejáratú hitelek devizában
    • 453. Vevőktől kapott előlegek
    • 454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
     • 454. Szállítók
      • 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
      • 4542. Külföldi anyag- és áruszállítók
      • 4543. Belföldi szolgáltatók
      • 4544. Külföldi szolgáltatók
      • 4549. Nem számlázott szállítások, szolgáltatások
     • 455. Beruházási szállítók
      • 4551. Belföldi beruházási szállítók
      • 4552. Külföldi beruházási szállítók
      • 4559. Nem számlázott beruházási szállítók
     • 456. Nem számlázott szállítók
    • 457. Váltótartozások
    • 458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
     • 4581. Rövid lejáratú kötelezettségek anyavállalattal szemben
     • 4582. Rövid lejáratú kötelezettségek leányvállalattal szemben
     • 4583. Rövid lejáratú kötelezettségek közös vezetésű vállalkozással szemben
     • 4584. Rövid lejáratú kötelezettségek társult vállalkozással szemben
    • 459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
    • 461-479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
     • 461. Eredményt terhelő adók elszámolása
      • 4611. Társasági adó elszámolása
      • 4612. Különadó elszámolása
      • 4613. Egyszerűsített vállalkozói adó elszámolása
     • 462. Személyi jövedelemadó elszámolása
      • 4621. Kifizetőt terhelő személyi jövedelem adó elszámolása
      • 4612. Magánszemélyektől levont személyi jövedelem adó elszámolása
     • 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek
      • 463-1. Nyugdíjjárulék
      • 463-2. Egészségbiztosítási- és munkaerő piaci járulék
      • 463-3. Rehabilitációs hozzájárulás
      • 463-4. Szociális hozzájárulási adó
      • 463-5. Egészségügyi szolgáltatási járulék
      • 463-6. Szakképzési hozzájárulás
      • 463-7. Egészségügyi hozzájárulás
      • 463-8. Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe
      • 463-9. Cégautóadó
      • 463-10. Innovációs járulék
      • 463-11. Önellenőrzési pótlék
      • 463-12. Mulasztási bírság, adóbírság
      • 463-13. Késedelmi pótlék
      • 463-14. Egyéb költségvetési befizetési kötelezettségek
     • 464. Gépjármű adó (cégautóadó) elszámolása
     • 465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla
      • 4651. Vámköltségek és egyéb vámterhek elszámolási számla
      • 4652. Importbeszerzés után fizetendő általános forgalmi adó elszámolási számla
      • 4653. Vám- és pénzügyőrséggel kapcsolatos egyéb elszámolások
     • 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
      • 4661. Beszerzések előzetesen felszámított általános forgalmi adója
      • 4662. Arányosítással megosztandó előzetesen felszámított általános forgalmi adó
     • 467. Fizetendő általános forgalmi adó
     • 468. Általános forgalmi adó elszámolási számla
     • 469. Helyi adók elszámolási számla
      • 4691. Építményadó elszámolási számla
      • 4692. Telekadó elszámolási számla
      • 4693. Kommunális adó elszámolási számla
      • 4694. Idegenforgalmi adó elszámolási számla
      • 4695. Helyi iparűzési adó elszámolási számla
      • 4696. Gépjárműadó elszámolási számla
      • 4697. Külföldi gépjárműadó elszámolási számla
      • 4699. Egyéb helyi adó elszámolási számla
     • 471. Jövedelemelszámolási számla
      • 4711. Keresetelszámolási számla
      • 4712. Társadalombiztosítási ellátás
      • 4713. Egyéb kifizetések elszámolása
     • 472. Fel nem vett járandóságok
     • 473. Elszámolás a társadalombiztosítással
     • 474. Szakképzési hozzájárulás
      • 4741. Központi műszaki fejlesztési hozzájárulás
      • 4742. Elszámolásra kapott pénzeszközök
      • 4743. Környezetvédelmi termék díjfizetési kötelezettség
      • 4749. Egyéb befizetések az elkülönített alapokba
     • 475. Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása
     • 476. Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása
      • 4761. Kártérítés
      • 4762. Bírói letiltás
      • 4763. Banki-elszámolás
      • 4764. Levont szakszervezeti díj
      • 4765. Magán nyugdíjpénztári befizetési kötelezettségek
     • 477. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tulajdonosokkal szemben
     • 478. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek
     • 479. Különféle rövid lejáratú egyéb befizetési kötelezettségek
      • 4791. Biztosító intézetekkel szembeni kötelezettségek
      • 4792. Hitelezők
      • 4793. Átvállalt kötelezettségek
      • 4794. Beszerzési árba beletartozó előírt egyéb kötelezettségek
      • 4795. Egyéb rövid lejáratú előírt kötelezettségek
  • 48. PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK
   • 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
    • 4811. Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása
    • 4812. Költségek ellentételezésére kapott támogatások elhatárolása
    • 4813. Devizaeszközök és devizakötelezettségek mérlegfordulónapi értékelése árfolyamnyereségének elhatárolása
   • 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
    • 4821. Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása
    • 4822. Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamveszteség elhatárolása
    • 4823. Fizetendő kamatok elhatárolása
   • 483. Halasztott bevételek
  • 49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK
   • 491. Nyitómérleg számla
   • 492. Zárómérleg számla
   • 493. Adózott eredmény elszámolási számla
   • 494. Előző évi adózott eredmény elszámolása
 • 5. SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK
  • 51 - 53 ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK
   • 51. ANYAGKÖLTSÉG
    • 511. Vásárolt anyagok költségei
     • 5111. Alapanyag költségek
     • 5112. Segédanyag költségek
     • 5113. Üzemanyag költségek
     • 5114. Egy éven belül elhasználódó gyártóeszközök, berendezések, felszerelések és egyéb eszközök költségei
     • 5115. Egy éven belül elhasználódó munkaruha, védőruha felhasználás költségei
     • 5116. Nyomtatványok, irodaszerek költségei
     • 5117. Fűtőanyag költségek
     • 5118. Villamosenergia felhasználás és vízfelhasználás költségei
     • 5119. Egyéb anyagfelhasználás költségei
     • 512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei
     • 5121. Vásárolt növendékállatok költségei
     • 5122. Vásárolt hízóállatok költségei
     • 5123. Vásárolt egyéb állatok költségei
     • 513. Egyéb anyagköltség
     • 519. Anyagköltség megtérülés
   • 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
    • 521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei
    • 522. Bérleti díjak
    • 523. Karbantartási költségek
    • 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek
    • 525. Oktatás és továbbképzés költségei
    • 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)
    • 529. Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei
   • 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
    • 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
    • 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
    • 533. Biztosítási díj
    • 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíjak
    • 539. Különféle egyéb szolgáltatások költségei
  • 54 - 56. SZEMÉLYI JELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK
   • 54. BÉRKÖLTSÉG
    • 541. Bérköltség
    • 542. Tulajdonos személyes közreműködésének ellenértéke
    • 543. Szövetkezeti tagok munkadíja
   • 55. SZEMÉLYI JELLEGÛ EGYÉB KIFIZETÉSEK
    • 551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések
     • 5511. Betegszabadság díja, munkáltatót terhelő táppénz, táppénz kiegészítés
     • 5512. Végkielégítés
     • 5513. Munkábajárással kapcsolatos egyéb költségek térítése
     • 5514. Kiküldetés napidíja
     • 5515. Megváltozott munkaképességű munkavállalók keresetkiegészítése, fizetett segélyek
     • 5516. Üdülési hozzájárulás
     • 5517. Lakásépítésre nyújtott támogatás, albérleti hozzájárulás
     • 5518. Jubileumi jutalom, tárgyjutalom
     • 5519. Sorkatonai vagy polgári szolgálat teljesítését követően fizetett személyi alapbér
    • 552. Jóléti és kulturális költségek
    • 559. Egyéb személyi jellegű kifizetések
     • 5591. Munkáltató által fizetett baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja
     • 5592. Munkáltató által önkéntes pénztárba befizetett munkáltatói tagdíj hozzájárulás
     • 5593. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
     • 5594. Munkáltatói hozzájárulás a korengedményes nyugdíj igénybevételéhez
     • 5595. Találmányi díj, szabadalom vételára és hasznosítási díja, az újítási díj és ezekkel kapcsolatos közreműködési díjak
     • 5596. Fizetett szerzői, írói és más jogvédelmet élvező munkák díjai és ezekkel kapcsolatos közreműködői díjak
     • 5597. Fizetett ösztöndíjak
     • 5598. Reprezentációs költségek, étkezési hozzájárulás
     • 5599. Munkáltató által fizetett magánnyugdíj-pénztári tagdíj kiegészítés, munkavállalókkal kapcsolatos biztosítási díjak
   • 56. BÉRJÁRULÉKOK
    • 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék
    • 562. Egészségügyi hozzájárulás
    • 563. Munkaadói járulék
    • 564. Szakképzési hozzájárulás
    • 569. Egyéb hozzájárulás
  • 57. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
   • 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
    • 5711. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
    • 5712. Kiemelt, kis értékű (50 eFt egyedi beszerzési érték alatti) eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása
    • 57121. Kis értékű (50 eFt egyedi beszerzési érték alatti) vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenési leírása
    • 57122. Kis értékű (50 eFt egyedi beszerzési érték alatti) szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenési leírása
    • 57123. Kis értékű (50 eFt egyedi beszerzési érték alatti) tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása
  • 58. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE
   • 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
   • 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
   • 589. Aktivált saját teljesítmények átvezetési számla
  • 59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA (elsődleges költségnem-elszámolás esetén, kizárólag összköltség eljárással)
   • 59/51. Anyagköltség átvezetési számla
   • 59/52. Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési számla
   • 59/53. Egyéb szolgáltatások költségei átvezetési számla
   • 59/54. Bérköltség átvezetési számla
   • 59/55. Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési számla
   • 59/56. Bérjárulékok átvezetési számla
   • 59/57. Értékcsökkenési leírás átvezetési számla
  • 59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA (kizárólag költségnem-elszámolás és forgalmi költség eljárással)
  • 59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA (elsődleges költségnem-elszámolás esetén)
  • 59. KÖLTSÉGNEM ELLENSZÁMLA (elsődleges költséghely-költségviselő elszámolós esetén)
 • 6. SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
  • 61. JAVÍTÓ-KARBANTARTÓ ÜZEMEK KÖLTSÉGEI
  • 62. SZOLGÁLTATÁST VÉGZÕ ÜZEMEK (EGYSÉGEK) KÖLTSÉGEI
  • 63. GÉPKÖLTSÉG
  • 64-65. ÜZEMI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI
  • 66. KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÁLTLÁNOS KÖLTSÉGEI
  • 67. ÉRTÉKESÍTÉSI, FORGALMAZÁSI KÖLTSÉGEK
  • 68. ELKÜLÖNÍTETT EGYÉB ÁLTLÁNOS KÖLTSÉGEK
   • 681. Alapítás-átszervezés költségei
   • 682. Alap- és alkalmazott kutatás saját költségei
   • 683. Vállalkozásban adott alap- és alkalmazott kutatás költségei
   • 684. Kísérleti fejlesztés saját költségei
   • 685. Vállalkozásba adott kísérleti fejlesztés költségei
   • 686. Kutatás-kísérleti fejlesztés általános és közvetett költségei
   • 687. Kutatás-kísérleti fejlesztés elszámolt értékcsökkenése
   • 688. Garanciális javítás költségei
   • 689. Egyéb elkülönített költségek
  • 69. KÖLTSÉGHELYEK KÖLTSÉGNEMEK ÁTVEZETÉSE
   • 691. Költséghelyek költségeinek átvezetése
 • 7. SZÁMLAOSZTÁLY TEVÉKENYSÉGEKKÖLTSÉGEI
 • 8. SZÁMLAOSZTÁLY ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK
  • 81-83. SZÁMLACSOPORTOK (az összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatáshoz)
   • 81. ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK
    • 811. Anyagköltség
    • 812. Igénybe vett szolgáltatások értéke
    • 813. Egyéb szolgáltatások értéke
    • 814. Eladott áruk beszerzési értéke
    • 815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
   • 82. SZEMÉLYI JELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK
    • 821. Bérköltség
    • 822. Személyi jellegű egyéb kifizetések
    • 823. Bérjárulékok
   • 83. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
    • 831. Értékcsökkenési leírás
  • 81-85. SZÁMLACSOPORTOK (a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatáshoz)
   • 81-82. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI
    • 811. Belföldi értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
    • 812. Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke
    • 813. Belföldi értékesítés eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
   • 83-84. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI
    • 831. Exportértékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
    • 832. Exportértékesítés eladott áruk beszerzési értéke
    • 833. Exportértékesítés eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
   • 85. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI
    • 851. Értékesítési, forgalmazási költségek
    • 852. Igazgatási költségek
    • 853. Egyéb általános költségek
  • 86. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
   • 861. Egyéb ráfordításnak minősülő értékesítések
    • 8611. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
    • 8612. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke
   • 862. Egyéb ráfordításnak minősülő eszköz kivezetések
    • 8621. Hiányzó, megsemmisült, kiselejtezett immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értéke
    • 8622. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
   • 863. Behajthatatlan követelések leírt összege
   • 864. Céltartalék képzés
    • 8641. Céltartalék-képzés a várható kötelezettségekre
    • 8642. Céltartalék-képzés a jövőbeni költségekre
    • 8643. Céltartalék-képzés egyéb címen
   • 865. Utólag adott, nem számlázott engedmény
   • 866. Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
    • 8661. Központi költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
    • 8662. Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
    • 8663. Elkülönített állami pénzalapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
    • 8664. Társadalombiztosítással elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
    • 8665. EU pénzügyi alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
    • 8666. Ráfordításként elszámolt egyéb adók és adójellegű tételek
   • 867. Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések
    • 8671. Káreseménnyel kapcsolatos fizetett, fizetendő összegek
    • 8672. Költségek (ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatá
    • 8673. Fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás
    • 8674. Fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetendő összege
    • 8675. Tao által elismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítések, sérelemdíjak
    • 8676. Tao által el nem ismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítések, sérelemdíjak
   • 868. Terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések
    • 8681. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése
    • 8682. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése
    • 8683. Készletek értékvesztése
    • 8684. Követelések értékvesztése
   • 869. Különféle egyéb ráfordítások
    • 8691. Társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyont. könyv szerinti és lét. okir. meghat. veszt. különbözet
    • 8692. Ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség szerződés szerinti összege
    • 8693. Térítés nélkül átadott, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke
    • 8694. Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke
    • 8695. Elengedett követelések könyv szerinti értéke
    • 8696. Egyéb, vagyoncsökkenéssel járó ráfordítások
  • 87. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
   • 871. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
   • 872. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások árfolyamveszteségek
   • 873. Hitelintézetnek fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
   • 874. Nem hitelintézetnek fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
   • 875. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése és visszaírása
    • 8751. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
    • 8752. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztésének visszaírása
   • 876. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamveszteségei
    • 8761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége
    • 8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége
   • 877. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
   • 878. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódóan adott engedmény
   • 879. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó pénzügyi ráfordítások
  • 88. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK
   • 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
  • 89. EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK
   • 891. Társasági adó
   • 892. Egyszerűsített vállalkozói adó
   • 893. Kisvállalati adó
   • 899. Eredményt terhelő egyéb adók
 • 9. SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK
  • 91. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE
   • 911. Belföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele
   • 912. Belföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele
   • 913. Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele
   • 918. Belföldi értékesítéssel kapcsolatos ártámogatás
   • 919. Egyéb belföldi értékesítés árbevétele
  • 92. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE
   • 921. Külföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele
   • 922. Külföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele
   • 923. Külföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele
   • 928. Külföldi értékesítéssel kapcsolatos ártámogatás
   • 929. Egyéb külföldi értékesítés árbevétele
  • 96. EGYÉB BEVÉTELEK
   • 961. Egyéb bevételnek minősülő értékesítések
    • 9611. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök ellenértéke
    • 9612. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések ellenértéke
   • 963. Követelés könyv szerinti értékét meghaladóan realizált összeg
   • 964. Céltartalék feloldás
    • 9651. Várható kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék felhasználása
    • 9652. Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása
    • 9653. Egyéb címen képzett céltartalék felhasználása
   • 965. Utólag kapott, nem számlázott engedmény
   • 966. Utólag kapott, nem számlázott engedmény
    • 9661. Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás
    • 9662. Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás
    • 9663. Európai Uniótól kapott támogatás, juttatás
    • 9664. Egyéb forrásból kapott támogatás, juttatás
   • 967. Egyéb bevételként elszámolt pénzbevételek
    • 9671. Káreseménnyel kapcsolatos térítések
    • 9672. Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatás, juttatás
    • 9673. Fejlesztési célra kapott támogatás, juttatás
    • 9674. Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
   • 968. Terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések visszaírása
    • 9681. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
    • 9682. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
    • 9683. Készletek értékvesztésének visszaírása
    • 9684. Részesedések értékvesztésének visszaírása
   • 969. Különféle egyéb bevételek
    • 9691. Gazdasági társaságba bevitt, értékp. vagy részesedésnek nem minősülő vagyont. értéke és létesítő okir. ért. nyer. jell . különb.
    • 9692. Elévült kötelezettség könyv szerinti értéke
    • 9693. Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci vagy jogszabály szerinti értéke
    • 9694. Térítés nélkül kapott szolgáltatások piaci vagy jogszabály szerinti értéke
    • 9695. Elengedett és ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség értéke
    • 9696. Egyéb, vagyonnövekedéssel járó bevételek
  • 97. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
   • 971. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek
   • 972. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek
   • 973. Hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
   • 974. Nem hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
   • 975. Kapott (járó) osztalék és részesedés
   • 976. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamnyereségei
    • 9761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége
    • 9762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége
   • 977. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
   • 978. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódóan kapott engedmény
   • 979. Egyéb vagyonnövekedéssel járó pénzügyi bevételek

No comments yet. Start a new discussion.

Add Comment