Please login to fork and edit this chart

Greece - Πρότυπο Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου


 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
  • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
   • Γραμμάτια εισπρακτέα
   • Λογαρ.διαχειρίσεως Προκατ/λών και πιστώσεων
   • Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού
   • Παραγγελίες στο εξωτερικό 1
   • Πελάτες 1
   • Χρεώγραφα
   • Χρεώστες Διάφοροι
   • Χρηματικά Διαθέσιμα
  • ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1
   • Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους
   • Γραμμάτια προεξοφλημένα
   • Γραμμάτια σε καθυστέρηση
   • Γραμμάτια σε Ξ.Ν μεταβιβασμένα σε τρίτους
   • Γραμμάτια σε Ξ.Ν προεξοφλημένα
   • Γραμμάτια σε Ξ.Ν σε καθυστέρηση
   • Γραμμάτια σε Ξ.Ν στις Τράπεζες για είσπραξη
   • Γραμμάτια σε Ξ.Ν στις Τράπεζες σε εγγύηση
   • Γραμμάτια σε Ξ.Ν στο χαρτοφυλάκιο
   • Γραμμάτια στις Τράπεζες για είσπραξη
   • Γραμμάτια στις Τράπεζες για είσπραξη (Factoring)
   • Γραμμάτια στις Τράπεζες σε εγγύηση
   • Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο
   • Διάμεσος λογ.ελένχου διακίνησης γραμματίων εισπρακτέων
   • Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων
   • Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων σε Ξ.Ν.
   • Τίτλοι trade credit
   • Υποσχετικές επιστολές εισπρακτέες σε δρχ.
   • Υποσχετικές επιστολές εισπρακτέες σε Ξ.Ν.
  • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
   • Εκτελωνιστές - Λογ/σμοι πρός απόδοση
   • Λοιποί συνεργάτες τρίτοι - Λογ/σμοι πρός απόδοση
   • Πάγιες προκαταβολές
   • Πιστώσεις υπέρ τρίτων
   • Προσωπικό - Λογ/σμοι πρός απόδοση
  • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1
   • Αγορές υπό παραλαβή
   • Εκπτώσεις επί αγορών χρήσης υπό διακανονισμό
   • Έξοδα επομένων χρήσεων
   • Έσοδα χρήσης εισπρακτέα
  • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
   • Ανέκκλητες πιστώσεις μέσω Τραπεζών
   • Δεσμευμένα περιθώρια και δασμοί εισαγωγής
   • Κόστος Παραγγελιών εξωτ.λογισμένο
   • Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων
   • Παραγγελίες παγίων στοιχείων
   • Προεμβάσματα μέσω Τραπεζών
  • ΠΕΛΑΤΕΣ
   • Ελληνικό Δημόσιο
   • Ελληνικό Δημόσιο (με την ιδιότητα του πελάτη) λογ. επίδικων απαιτήσεων
   • Έξοδα για λογαριασμό Πελατών
   • Λοιποί πελάτες λογ/σμός επίδικων απαιτήσεων
   • Ν.Π.Δ.Δ. Και Δημόσιες Επιχειρήσεις
   • Πελάτες - Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας
   • Πελάτες - Παρακρατημένες εγγυήσεις
   • Πελάτες N.Π.Δ.Δ. εκχώρηθέντες με σύμβαση Factoring
   • Πελάτες αντίθετος λογ. αξίας ειδών συσκευασίας
   • Πελάτες Ελλ.Δημόσιο εκχώρ με σύμβαση Factoring
   • Πελάτες εξωτερικού
   • Πελάτες εξωτερικού εκχωρ. με σύμβαση Factoring
   • Πελάτες επισφαλείς
   • Πελάτες εσωτερικού
   • Πελάτες εσωτερικού εκχωρ. με σύμβαση Factoring
   • Προκαταβολές πελατών
  • ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 1
   • Ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
   • Ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
   • Ανεξόφλητες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
   • Ανεξόφλητες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
   • Ανεξόφλητες ομολογίες αλλοδαπών δανείων
   • Ανεξόφλητες ομολογίες ελληνικών δανείων
   • Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
   • Ίδιες μετοχές
   • Λοιπά χρεώγραφα εξωτερικού
   • Λοιπά χρεώγραφα εσωτερικού
   • Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού
   • Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού
   • Μερισματοαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εξωτερικού
   • Μερισματοαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εσωτερικού
   • Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
   • Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 1
   • Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
   • Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
   • Όμολογα Ελληνικού Δημοσίου
   • Ομολογίες αλλοδαπών δανείων
   • Ομολογίες ελληνικών δανείων
   • Προβλέψεις για υποτιμήσεις
   • Προεγγραφές σε ομολογιακά δάνεια εξωτερικού
   • Προεγγραφές σε ομολογιακά δάνεια εσωτερικού
   • Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εξωτερικού 2
   • Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εσωτερικού 2
   • Τραπεζικά Ομόλογα
   • Χρεώγραφα σε τρίτους για εγγύηση
  • ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1
   • Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συγγενών (συνδεδεμένων) επιχ/σεων σε δρχ.
   • Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συγγενών (συνδεδεμένων) επιχ/σεων σε Ξ.Ν.
   • Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε δρχ
   • Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε Ξ.Ν.
   • Δάνεια προσωπικού
   • Δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση
   • Δοσοληπτικοί λογ/σμοί
   • Δοσοληπτικοί λογ/σμοί διαχειριστών
   • Δοσοληπτικοί λογ/σμοί εταίρων
   • Δοσοληπτικοί λογ/σμοί ιδρυτών ΑΕ και μελών διοικητικού συμβουλίου
   • Ελληνικό Δημόσιο - Λοιπές απαιτήσεις
    • Απαιτήσεις από ειδικές επιχορηγήσεις
    • Δασμοί και λοιποί φόροι εισαγωγής προς επιστροφή
   • Ελληνικό Δημόσιο - Προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι
    • Λοιποί παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος
    • Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
    • Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
    • Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίσματα μετοχών αλλοδαπής
    • Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
    • Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από πωλήσεις στο Ελλ.Δημόσιο
    • Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από συμμετοχές σε ΕΠΕ αλλοδαπής
    • Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από συμμετοχές σε ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και κοινοπραξίες εκτέλεσης τεχνικών έργων ημεδαπής
    • Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από τόκους
    • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
    • Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση Φ.Π.Α.
   • Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου
   • Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες
   • Επιταγές σε καθυστέρηση
   • Λογαριασμοί δεσμευμένων (BLOQUE) καταθέσεων σε δρχ
   • Λογαριασμοί δεσμευμένων (BLOQUE) καταθέσεων σε Ξ.Ν.
   • Λογαριασμοί ενεργοποίησης εγγυήσεων προμηθευτών σε δρχ. (Guarantie)
   • Λογαριασμοί ενεργοποίησης εγγυήσεων προμηθευτών σε Ξ.Ν. (Guarantie)
   • Λοιποί χρεώστες διάφοροι, δρχ.
   • Λοιποί χρεώστες διάφοροι, Ξ.Ν.
   • Λοιποί χρεώστες επίδικοι
   • Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση σε δρχ
   • Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση σε Ξ.Ν.
   • Μέτοχοι (ή έταιροι) λογ/σμός κάλυψης κεφαλαίου
   • Οφειλόμενο κεφάλαιο 1
   • Προκαταβολές προσωπικού
   • Προμερίσματα
   • Χρεώστες επισφαλείς
   • Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού
  • ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1
   • Διάμεσος λογ/σμός πρός απόδοση
   • Καταθέσεις όψης σε δρχ
   • Καταθέσεις όψης σε Ξ.Ν.
   • Καταθέσεις προθεσμίας σε δρχ.
   • Καταθέσεις προθεσμίας σε Ξ.Ν.
   • Ληγμένα τοκομερίδια για είσπραξη
   • Ταμείο
 • ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1
  • ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 1
   • Διάφορα αναλώσιμα υλικά
   • Εκπτώσεις αγορών 2
   • Λιγνίτης 1
   • Λοιπά καυσιμα και λιπαντικά
   • Μαζούτ 1
   • Μικρά εργαλεία 1
   • Οικοδομικά υλικά
   • Πετρέλειο
   • Προυπολογισμένες αγορές(Λ/58.16)
  • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1
   • Εκπτώσεις Αγορών
   • κ.λ.π. 1
   • Προυπολογισμένες αγορές
  • ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
   • Αναλώσιμα υλικά 2
   • Ανταλλακτικά παγείων
   • Είδη συσκευασίας 2
   • Εμπορεύματα 2
   • Παραγωγή σε εξέλιξη 1
   • Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 1
   • Πρώτες βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας
   • Υποπροϊόντα και υπολείμματα 2
  • ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1
   • Εκπτώσεις αγορών 3
   • κ.λ.π. 2
   • Προύπολογισμένες αγορές (Λ/58.18)
  • ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1
   • Είδος Α (ή ομάδα Α)
    • Αγορές χρήσης με 8%
    • Αποθέματα με 8%
   • Είδος Β (ή ομάδα Β)
    • Αγορές χρήσης με 8% 1
    • Αποθέματα με 8% 1
   • Εκπτώσεις Αγορών 1
   • Προϋπολογισμένες αγορές 1
  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 2
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ 2
  • ΠΡΏΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1
   • Εκπτώσεις αγορών 4
   • Προϋπολογισμένες αγορές 2
   • Πρώτες και βοηθητικές ύλες
  • ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 1
 • ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1
   • Επικουρικά Ταμεία
   • Εργατική Εστία
   • Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
    • Λογαριασμός δόσεων καθυστερούμενων κρατήσεων και εισφορών
    • Λογαριασμός δωρόσημου ημερισίων οικοδομικών εργασίων
    • Λογαριασμός τρέχουσας κίνησης
    • Λογαριασμός τρέχουσας κίνησης εισφορών ανεγειρόμενων οικοδομών
   • Κρατήσεις & εισφορές καθηστερούμενες προηγουμένων χρήσεων
   • Λοιπά Ταμεία κύριας ασφάλισης
  • ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
   • Ασφαλιστικοί οργανισμοί 2
   • Γραμμάτια πληρωτέα
   • Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής
   • Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 1
   • Πιστωτές διάφοροι 1
   • Προμηθευτές
   • Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
   • Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
  • ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 1
   • Γραμμάτια πληρωτέα εκδόσης Ν.Π.Δ.Δ. Και Δημοσίων Επιχειρήσεων 1
   • Γραμμάτια πληρωτέα σε δρχ. 1
   • Γραμμάτια πληρωτέα σε Ξ.Ν. 1
   • Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων εκδόσης Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων (αντίθετος λογαριασμός)
   • Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε δρχ
   • Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν. 1
   • Υποχρεωτικές επιστολές πληρωτέες σε δρχ
   • Υποχρεωτικές επιστολές πληρωτέες σε Ξ.Ν.
  • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 1
  • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
   • Αγορές υπό τακτοποίηση
   • Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσης υπό διακανονισμό
   • Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα (πληρωτέα)
   • Έσοδα επομένων χρήσεων
   • Πωλήσης ανεγειρόμενων οικοδομών υπό διακανονισμό
  • ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
   • Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
   • Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους
   • Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε δρχ
   • Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.
   • Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε δρχ
   • Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.
   • Δικαιούχοι αμοιβών
   • Δικαιούχοι ομολογιούχοι παροχών επί πλέον τόκου
   • Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων
   • Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
   • Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε δρχ.
   • Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.
   • Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε δρχ.
   • Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε Ξ.Ν.
   • Μερίσματα πληρωτέα
   • Μέτοχοι - αξία μετοχών τους προς απόδοση λόγω απόσβεσης ή μείωση του κεφαλαίου
   • Ομολογίες πληρωτέες
   • Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού
   • Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεωγράφων
   • Οφειλόμενες δόσεις προσωπικού
   • Προμερίσματα πληρωτέα
   • Τοκομερίδια πληρωτέα
  • ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1
   • Ελληνικό Δημόσιο 1
   • ΝΠΔΔ και Δημόσιες Επιχειρήσεις
   • Προκαταβολές σε προμηθευτές
   • Προμηθευτές - Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας
   • Προμηθευτές - Παρακρατημένες εγγυήσεις
   • Προμηθευτές αντίθετος λοαριασμός, ειδών συσκευασίας
   • Προμηθευτές αντίθετος λοαριασμός, παγίων στοιχείων
   • Προμηθευτές εξωτερικού
   • Προμηθευτές εσωτερικού
   • Τρίτοι λογ/σμοί πωλήσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τους
  • ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1
   • Λοιπές τράπεζες
   • Τράπεζα Α'
   • Τράπεζα Β'
  • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 1
   • Αγγελιόσημο υπέρ Τ.ΣΠ.ΕΑΘ.
   • Ειδικός φόρος κατανάλωσης
   • Λογ/σμός εκκαθάρισης φόρων-τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος
   • Λοιποί φόροι και τέλη
    • Τέλη καθαριότητας και φωτισμού
    • Τέλη ύδρευσης εισοδημάτωναπό οικοδομές
    • Φόροι - Τέλη αναγειρόμενων οικοδομών
    • Φόροι ακίνητης περιουσίας
    • Φόρος αμοιβών διοικιτικού συμβουλίου
    • Φόρος αμοιβών εργολάβων
    • Φόρος μερισμάτων
    • Φόρος τόκων
    • Χαρτόσημα και ΟΓΑ αμοιβών διοικιτικού συμβουλίου
    • Χαρτόσημα και ΟΓΑ εισοδημάτων από οικοδομές
    • Χαρτόσημα και ΟΓΑ τόκων
    • Χαρτόσημο και ΟΓΑ δανείων
    • Χαρτόσημο και ΟΓΑ κερδών προσωπικών εταιριών
   • Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού
    • Φόρος αποζημιώσεων απολυομένων
    • Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
    • Χαρτόσημο και ΟΓΑ αποζημιώσεων απολυομένων
    • Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών
   • Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων
    • Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών
    • Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών
    • Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών αμοιβών τρίτων
   • Φόροι - Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
   • Φόροι - Τέλη πρηγούμενων χρήσεων
   • Φόροι - Τέλη τιμολογιών αγοράς
   • Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών
   • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  • ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
   • Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα
   • Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ'ειδικό τρόπο
   • Αποθεματικά καταστατικού
   • Αποθεματικό για ίδιες μετοχές
   • Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
   • Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων
   • Διαφορά από εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού ως συμμετοχή μας σε εταιρία εξωτερικού
   • Διαφορές από αναπροσασμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
   • Διαφορές από αναπροσασμογή αξίας συμμετοχών και χρεωγράφων
   • Ειδικά αποθεματικά
   • Έκτακτα αποθεματικά
   • Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
   • Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ άρτιο
   • Όφειλόμενη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ άρτιο
   • Τακτικό αποθεματικό
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
   • Διαφορές φορολογικού ελένχου
   • Ζημιές πολυετούς απόσβεσης
   • Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων
   • Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο
   • Υπόλοιπο κερδών εις νέο
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ
   • Αμοιβαίο κεφάλαιο
   • Εταιρικό κεφάλαιο
   • Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών
   • Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών
   • Καταβλήμενο συνεταιρικό κεφάλαιο
   • Κεφάλαιο ατομικών επιχειρήσεων
   • Κοινό μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο
   • Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών
   • Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών
   • Οφειλόμενο συνεταιρικό κεφάλαιο
   • Προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο
  • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  • ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1
   • Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
   • Γραμμάτια πληρωτέα έκδοσης Ν.Π.Δ.Δ. Και Δημοσίων Επιχειρήσεων
   • Γραμμάτια πληρωτέα σε δρχ.
   • Γραμμάτια πληρωτέα σε Ξ.Ν.
   • Ελληνικό Δημόσιο (οφειλόμενη φόροι)
   • Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε δρχ.
   • Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.
   • Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους και διοικούντες
   • Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε δρχ.
   • Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.
   • Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε δρχ.
   • Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.
   • Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων έκδοσης Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων (αντίθετος λογ/σμός)
   • Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε δρχ.
   • Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν.
   • Ομολογιακά δάνεια σε δρχ. μετατρέψιμα σε μετοχές
   • Ομολογιακά δάνεια σε δρχ. μη μετατρέψιμα σε μετοχές
   • Ομολογιακά δάνεια σε δρχ.με ρήτρα Ξ.Ν. μετατρέψιμα σε μετοχές
   • Ομολογιακά δάνεια σε δρχ.με ρήτρα Ξ.Ν. μη μετατρέψιμα σε μετοχές
   • Ομολογιακά δάνεια σε Ξ.Ν. μετατρέψιμα σε μετοχές
   • Ομολογιακά δάνεια σε Ξ.Ν. μη μετατρέψιμα σε μετοχές
   • Ταμιευτήρια - λογ/σμοί μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
   • Τράπεζες - λογ/σμοί μακρ/σμων υποχρεώσεων σε δρχ.με ρήτρα Ξ.Ν.
   • Τράπεζες - λογ/σμοί μακροπροθέσμων υποχρεώσεων σε δρχ.
   • Τράπεζες - λογ/σμοί μακροπροθέσμων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.
  • ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
   • Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου
   • Διαθέσιμα μερίσματα χρήσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
   • Καταθέσεις εταίρων
   • Καταθέσεις μετόχων
  • ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
   • Λογαριασμοί Συνδέσμου με λοιπά υποκαταστήματα
   • Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
   • Προβλέψεις
  • ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1
   • Λοιπές έκτακτες προβλέψεις
   • Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης
    • Σχηματισμένες προβλέψεις
    • Χρησιμοποιημένες προβλέψεις
   • Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων γηπέδων
   • Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
    • Σχηματισμένες προβλέψεις 1
    • Χρησιμοποιημένες προβλέψεις 1
   • Προβλέψεις για εξειρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα
   • Προβλέψεις για έξοδα προηγουμένων χρήσεων
   • Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
   • Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων
   • Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήση παγίων
 • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ
  • ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  • ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
   • Αναλώσιμα υλικά
    • Αναλώσιμα υλικά σε τριτούς
    • Λιγνίτης
    • Μαζούτ
    • Μικρά εργαλεία
    • Πετρέλαιο
   • Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων
    • Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων σε τρίτους
   • Είδη συσκευασίας
    • Είδη συσκευασίας σε τρίτους (ως παρακαταθήκη)
    • Είδη συσκευασίας σε τρίτους επιστρεπτέα
    • Είδη συσκευασίας στις αποθήκες
   • Εμπορεύματα
    • Εμπορεύματα σε τρίτους
   • Παραγωγή σε εξέλιξη
    • Παραγωγή σε εξέλιξη σε τρίτους
   • Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
    • Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή σε τρίτους
   • Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας
    • Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας σε τρίτους
   • Υποπροϊόντα και υπολείμματα
    • Υποπροϊόντα και υπολείμματα σε τρίτους
  • ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΥΣ
  • ΔΙΑΜΕΣΟΙ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
  • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
  • ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  • ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ
   • Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας
   • Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
   • Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης
   • Έξοδα λειτουργίας παραγωγής
   • Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
  • ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Παραγωγή σε εξέλιξη)
 • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
  • ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
   • Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης
    • Αποσβέσεις διαφορών έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών
    • Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
    • Αποσβέσεις δικαιωμάτων εκμετ/σης ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων
    • Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ενσώματων παγίων στοιχείων
    • Αποσβέσεις εξόδων αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακών δανείων
    • Αποσβέσεις εξόδων ερευνών ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων
    • Αποσβέσεις εξόδων ίδρυσης και α' εγκατάστασης
    • Αποσβέσεις εξόδων κτήσης ακινητοποίσεων
    • Αποσβέσεις εξόδων λοιπών ερευνών
    • Αποσβέσεις λοιπών δικαιωμάτων
    • Αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς απόσβεσης
    • Αποσβέσεις λοιπών παραχωρήσεων
    • Αποσβέσεις τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου
    • Αποσβέσεις υπεραξίας επιχείρησης
   • Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων
    • Αποσβέσεις Δασών
    • Αποσβέσεις Δασών εκτός εκμεττάλευσης
    • Αποσβέσεις Λατομείων
    • Αποσβέσεις Λατομείων εκτός εκμεττάλευσης
    • Αποσβέσεις Μεταλλείων
    • Αποσβέσεις Μεταλλείων εκτός εκμεττάλευσης
    • Αποσβέσεις Ορυχείων
    • Αποσβέσεις Ορυχείων εκτός εκμεττάλευσης
    • Αποσβέσεις Φυτειών
    • Αποσβέσεις Φυτειών εκτός εκμεττάλευσης
   • Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
    • Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών
    • Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις επίπλων
    • Αποσβέσεις επίπλων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων
    • Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση
    • Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων
    • Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού
    • Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις μέσων αποθήσευσης και μεταφοράς
    • Αποσβέσεις μέσων αποθήσευσης και μεταφοράς εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις μηχανών γραφείων
    • Αποσβέσεις μηχανών γραφείων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις σκευών
    • Αποσβέσεις σκευών εκτός εκμετάλλευσης
   • Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων
    • Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις διαμόρφωσης γηπέδων
    • Αποσβέσεις διαμόρφωσης γηπέδων τρίτων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις διαμόρφωσης γηπέδων τρίτων
    • Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων
    • Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων
    • Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων
    • Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων
    • Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις Τεχνικών έργων εξυπηρ. μεταφορών εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις Τεχνικών έργων εξυπηρέτησης μεταφορών
    • Αποσβέσεις Τεχνικών έργων εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα τρίτων
    • Αποσβέσεις Τεχνικών έργων εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης
   • Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
    • Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων
    • Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - ρυμουλκών - Ειδικής χρήσης
    • Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - ρυμουλκών - Ειδικής χρήσης εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις εναέριων μέσων
    • Αποσβέσεις εναέριων μέσων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων
    • Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις λοιπων μέσων μεταφοράς
    • Αποσβέσεις λοιπων μέσων μεταφοράς εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών
    • Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις πλωτών μέσων
    • Αποσβέσεις πλωτών μέσων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων
    • Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων εκτός εκμετάλλευσης
   • Αποσβέσεις μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπών μηχανολογικού εξοπλισμού
    • Αποσβέσεις εργαλείων
    • Αποσβέσεις εργαλείων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοκατασκευών
    • Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοκατασκευών εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
    • Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα τρίτων
    • Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις μηχανημάτων
    • Αποσβέσεις μηχανημάτων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων
    • Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων
    • Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων
    • Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων
    • Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης
    • Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων "χειρός"
    • Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων "χειρός" εκτός εκμετάλλευσης
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
   • Διαφορές φορολογικού ελένχου προηγουμένων χρήσεων
   • Ζημιές εις νέο
   • Ζημιές προηγούμενης χρήσης προς κάλυψη
   • Ζημιές προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη
   • Ζημιές χρήσης
   • Καθαρά κέρδη χρήσης
   • Κέρδη εις νέο
   • Λογαριασμός αποθεματικών προς διάθεση
   • Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
   • Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης
   • Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
   • Αποτελέσματα εκμετάλλευση
    • Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 1
    • Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1
    • Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
    • Έξοδα λειτουργίας εραυνών - ανάπτυξης
    • Κόστος αδράνειας
    • Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης 1
   • Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα 1
    • Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1
    • Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1
    • Έκτακτα κέρδη 1
    • Έκτακτες ζημιές 1
    • Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 1
    • Έσοδα και προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων
    • Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 1
    • Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 1
   • Καθαρά αποτελέσματα χρήσης
   • Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων
    • Ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης 1
    • Εδαφικών εκτάσεων 1
    • Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
    • Κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 1
    • Μεταφορικών μέσων 1
    • Μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 1
   • Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
    • Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων
    • Έσοδα συμμετοχων 2
    • Έσοδα χρεογράφων 2
    • Κέρδη πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων 1
    • Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1
    • Προβλέψεις αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων
    • Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
  • ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
   • Έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων
    • Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
    • Έσοδα συμμετοχών 1
    • Έσοδα χρεογράφων 1
    • Κέρδη πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων
    • Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
   • Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης
   • Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμετάλλευσης
  • ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
   • Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
    • Αξία σημαντικών δωρεών
    • Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών 2
    • Κλοπές - Υπεξαιρέσεις 1
    • Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα
    • Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 1
    • Συναλλαγματικές διαφορές 1
    • Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1
   • Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
    • Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
    • Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών 1
    • Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα
    • Συναλλαγματικές διαφορές
   • Έκτακτα κέρδη
    • Κέρδη από εκποίηση ακινήτων
    • Κέρδη από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
    • Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων
    • Κέρδη από εκποίηση μηχανημάτων - τεχνικών εγκατ/σεων – λοιπού μηχανολ.εξοπλισμού
    • Κέρδη από εκποίηση τεχνικών έργων
    • Κέρδη από λαχνούς ομολογιακών δανείων
    • Κέρδη από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων
    • Λοιπά έκτακτα κέρδη
   • Έκτακτες ζημιές
    • Ζημιές από ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις
    • Ζημιές από απώλεια ή κλοπή ανασφάλιστων αποθεμάτων 1
    • Ζημιές από εκποίηση ακινήτων
    • Ζημιές από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
    • Ζημιές από εκποίηση μεταφορικών μέσων
    • Ζημιές από εκποίηση μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων – λοιπού μηχανολ.εξοπλισμού
    • Ζημιές από εκποίηση τεχνικών έργων
    • Ζημιές από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων
    • Ζημιές από καταστροφή ανασφάλιστων αποθεμάτων 1
    • Ζημιές από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων
    • Λοιπές έκτακτες ζημιές
  • ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
   • Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
    • Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγουμένων χρήσεων
    • Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών
    • Κλοπές - Υπεξαιρέσεις
    • Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων
    • Οριστικοποιημένοι επίδικοι φόροι Δημοσίου (πλην φόρου εισοδηματος)
    • Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων
    • Φόροι τέλη προηγούμενων χρήσεων (πλην φόρου εισοδήματος)
    • Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
   • Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
    • Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων
    • Επιστροφές αχρεωστήτως καταβλημένων φόρων και τελών (πλην φόρου εισοδ.)
    • Επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων 1
    • Επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών 1
    • Επιχορηγήσεις πωλήσεων 1
    • Λοιπά έσοδα προηγουμένων χρήσεων
  • ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
   • Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων
    • Από λοιπές έκτακτες προβλέψεις
    • Από λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης
    • Από προβλέψεις για απαξιώσεων και υποτιμήσεις παγίων στοιχείων
    • Από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
    • Από προβλέψεις για εξαίρετους κινδύνους και έκτακτα έξοδα
    • Από προβλέψεις για έξοδα προηγουμένων χρήσεων
    • Από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
    • Από προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων
   • Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων για έκτακτους κινδύνους
    • Από λοιπές έκτακτες προβλέψεις 1
    • Από προβλέψεις για εξαίρετους κινδύνους και έκτακτα έξοδα 2
    • Από προβλέψεις για έξοδα προηγουμένων χρήσεων 1
   • Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων πρός κάλυψη εξόδων εκμετάλλευσης
    • Από λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 1
    • Από προβλέψεις για εξαίρετους κινδύνους και έκτακτα έξοδα 1
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
   • Ισολογισμός ανοίγματος χρήσης
   • Ισολογισμός κλεισίματος χρήσης
  • ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
   • Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 1
   • Προβλέψεις απαξειώσεων και υποτιμήσεων παγίων στοιχείων
    • Προβλέψεις για κάλυψη ζημιάς από συμμετοχή σε κοινοπραξία ή ΟΕ ή ΕΕ
   • Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα
   • Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων 1
   • Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 1
 • ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ
  • ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
   • Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
    • Αμοιβές εκτός έδρας
    • Αμοιβές μαθητευομένων
    • Αμοιβές υπερωριάκης απασχόλησης
    • Αποδοχές ασθενείας
    • Αποδοχές επισήμων αργιών
    • Αποδοχές κανονικής άδειας
    • Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών
    • Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα)
    • Έκτακτες αμοιβές
    • Επιδόματα κανονικής άδειας
    • Οικογενιακά επιδόματα
    • Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές
    • Τακτικές αποδοχές
   • Αποζημιώσεις απόλυσεις ή εξόδου από την υπηρεσία
    • Αποζ/σεις απόλυσεις ή εξόδου από την υπηρεσία έμμισθου προσωπ.
    • Αποζ/σεις απόλυσεις ή εξόδου από την υπηρεσία ημ/σθιου προσωπ.
   • Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού
    • Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 1
    • Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφάλειας 1
    • Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφάλισης 1
    • Χαρτόσημο μισθοδοσίας 1
   • Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπ.
    • Δωρόσημο οικοδομών
    • Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ
    • Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφάλειας
    • Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφάλισης
    • Χαρτόσημο μισθοδοσίας
   • Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
    • Αξία χορηγουμένων αποθεμάτων 1
    • Ασφάλιστρα προσωπικού
    • Είδη ένδυσης
    • Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού
    • Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
    • Έξοδα στέγασης (π.χ. Κατοικιών)
    • Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού
    • Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου - εστιατορίου
    • Λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
  • ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
   • Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρα- κράτηση φόρου εισοδήματος
    • Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων
    • Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών
    • Αμοιβές και έξοδα ιατρών
    • Αμοιβές και έξοδα λογιστών
    • Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών
    • Αμοιβές και έξοδα οργανωτών - μελετών - ερευνητών
    • Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων
    • Αμοιβές και έξοδα τεχνικών
   • Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος
    • Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων
    • Αμοιβές σε εταιρίες μελετών Τεχν. Έργων Εξωτερικού
    • Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικιτικού συμβουλίου
   • Αμοιβές τρίτων με υποκείμενες σε παρακράτηση φόρων
   • Αμοιβές υπερεργολάβων
   • Εισφορές υπέρ Ασφ. Οργανισμών για τεχνικά έργα
    • Δωρόσημο οικοδομών υπεργολάβων
    • Εισφορές ΙΚΑ προσωπικού υπερεργολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έργων
    • Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ
    • Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ ΤΠΕΔΕ
    • Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
   • Εισφορές υπέρ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες
    • Εισφορές Ταμείου Νομικών Εμμίσθων ιατρών
    • Εισφορές ΤΣΑΥ Εμμίσθων ιατρών
   • Επεξεργασίες από τρίτους
    • Aμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (SERVICE)
    • Επεξεργασίες (FACON)
   • Λοιπές αμοιβές τρίτων
    • Αποζημιώσεις για φθορά ειδών συσκευασίας προμηθευτών
    • Χρήσεις δικαιωμάτων
   • Λοιπές προμήθειες τρίτων
    • Μεσιτείες
    • Προμήθειες για αγορές
    • Προμήθειες για πωλήσης
    • Προμήθειες είσπραξης τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων
   • Πνευματικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα τρίτων επί πωλήσεων
   • Προϋπολογισμένες αμοιβές και έξοδα τρίτων (Λ/58.01)
  • ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
   • Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης 1
    • Αποσβέσεις διαφορών έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών 1
    • Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας 1
    • Αποσβέσεις δικαιωμάτων εκμετ/σης ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων 1
    • Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ενσώματων παγίων στοιχείων 1
    • Αποσβέσεις εξόδων αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακών δανείων 1
    • Αποσβέσεις εξόδων ερευνών ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων 1
    • Αποσβέσεις εξόδων ίδρυσης και α' εγκατάστασης 1
    • Αποσβέσεις εξόδων κτήσης ακινητοποίσεων 1
    • Αποσβέσεις εξόδων λοιπών ερευνών 1
    • Αποσβέσεις λοιπών δικαιωμάτων 1
    • Αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς απόσβεσης 1
    • Αποσβέσεις λοιπών παραχωρήσεων 1
    • Αποσβέσεις τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου 1
    • Αποσβέσεις υπεραξίας επιχείρησης 1
   • Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων 1
    • Αποσβέσεις Δασών 1
    • Αποσβέσεις Δασών εκτός εκμεττάλευσης 1
    • Αποσβέσεις Λατομείων 1
    • Αποσβέσεις Λατομείων εκτός εκμεττάλευσης 1
    • Αποσβέσεις Μεταλλείων 1
    • Αποσβέσεις Μεταλλείων εκτός εκμεττάλευσης 1
    • Αποσβέσεις Ορυχείων 1
    • Αποσβέσεις Ορυχείων εκτός εκμεττάλευσης 1
    • Αποσβέσεις Φυτειών 1
    • Αποσβέσεις Φυτειών εκτός εκμεττάλευσης 1
   • Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 1