Please login to fork and edit this chart

Finland - Chart of Accounts-3


 • Henkilöstökulut - ejb
  • Palkat - ejb
   • Lomapalkat / lomarahat - ejb
    • 5081 - Vuosilomapalkat - ejb
    • 5082 - Vuosilomakorvaukset - ejb
    • 5083 - Lomarahat - ejb
   • Luontoisedut - ejb
    • 5010 - Asuntoedut - ejb
    • 5011 - Ravintoedut - ejb
    • 5012 - Autoedut - ejb
    • 5013 - Puhelinedut - ejb
    • 5014 - Muut luontoisedut - ejb
   • Luontoisetujen vastatili - ejb
    • 5019 - Luontoisetujen vastatili - ejb
   • Palkat ja palkkiot - ejb
    • 5000 - Palkat - ejb
    • 5001 - Palkat (lähdeveron alaiset) - ejb
    • 5050 - Palkanlisät ja korvaukset - ejb
    • 5051 - Ylityölisät - ejb
    • 5060 - Palkkiot - ejb
    • 5086 - Sairaus- ja äitiysajan palkat - ejb
    • 5090 - Palkat (YEL) - ejb
   • Saadut korvaukset palkoista - ejb
    • 5087 - Saadut kelakorvaukset - ejb
    • 5088 - Tapaturmavakuutuskorvaukset - ejb
   • Sairauspäivärahat - ejb
 • Henkilöstösivukulut - ejb
  • Eläkevakuutusmaksut - ejb
   • 6100 - YEL-maksut - ejb
   • 6102 - TyEL-maksut - ejb
  • Muut vapaaehtoiset vakuutusmaksut - ejb
   • 6112 - Muut vapaaehtoiset vakuutusmaksut - ejb
  • Pakolliset vakuutusmaksut - ejb
   • 6105 - Tapaturmavakuutusmaksut - ejb
   • 6106 - Työttömyysvakuutusmaksu - ejb
   • 6107 - Ryhmähenkivakuutusmaksut - ejb
  • Sosiaaliturvamaksut - ejb
   • 6101 - Sosiaaliturvamaksut - ejb
 • Vastaavaa - ejb
  • Pysyvät vastaavat - ejb
   • Aineettomat hyödykkeet - ejb
    • Perustamismenot - ejb
     • 1001 - Perustamismenot - ejb
     • 1002 - Poisto perustamismenoista - ejb
    • Tutkimus- ja kehittämismenot - ejb
     • 1011 - Tutkimus- ja kehittämismenot - ejb
     • 1012 - Poisto tutkimus- ja kehittämismenoista - ejb
    • Aineettomat oikeudet - ejb
     • 1041 - Aineettomat oikeudet (patentit, lisenssimaksut ym.) - ejb
     • 1042 - Poisto aineettomista oikeuksista - ejb
    • Muut pitkävaikutteiset menot - ejb
     • 1071 - Muut pitkävaikutteiset menot (atk-ohjelmat ym.) - ejb
     • 1072 - Poisto muista pitkävaikutteisista menoista - ejb
    • Ennakkomaksut, aineettomat hyödykkeet - ejb
     • 1091 - Ennakkomaksut, aineettomat hyödykkeet - ejb
   • Aineelliset hyödykkeet - ejb
    • Maa- ja vesialueet - ejb
     • 1101 - Maa- ja vesialueet - ejb
    • Rakennukset ja rakennelmat - ejb
     • 1141 - Rakennukset ja rakennelmat - ejb
     • 1142 - Poisto rakennuksista ja rakennelmista - ejb
    • Koneet ja kalusto - ejb
     • 1201 - Koneet ja kalusto - ejb
     • 1202 - Poisto koneista ja kalustosta - ejb
     • 1251 - Moottoriajoneuvot - ejb
     • 1252 - Poisto moottoriajoneuvoista - ejb
    • Muut aineelliset hyödykkeet - ejb
     • 1331 - Muut aineelliset hyödykkeet - ejb
     • 1332 - Poisto muista aineellisista hyödykkeistä - ejb
    • Ennakkomaksut, aineelliset hyödykkeet - ejb
     • 1381 - Ennakkomaksut, aineelliset hyödykkeet - ejb
   • Sijoitukset - ejb
    • Osuudet saman konsernin yrityksissä - ejb
     • 1410 - Tytäryrityksen osakkeet - ejb
    • Saamiset saman konsernin yrityksiltä - ejb
     • 1420 - Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä - ejb
     • 1421 - Konserniyrityksille annetut pääomalainat - ejb
    • Osuudet omistusyhteysyrityksissä - ejb
     • 1430 - Osakkuusyritysten osakkeet - ejb
     • 1431 - Osakkuusyritysosuudet - ejb
    • Saamiset omistusyhteysyrityksiltä - ejb
     • 1440 - Pitkäaikaiset saamiset omistusyhteysyrityksiltä - ejb
    • Muut osakkeet ja osuudet - ejb
     • 1450 - Pörssiosakkeet - ejb
     • 1451 - Muut osakkeet - ejb
     • 1452 - Sijoitusrahasto-osuudet - ejb
    • Muut saamiset - ejb
     • 1460 - Pitkäaikaiset lainasaamiset - ejb
     • 1461 - Pitkäaikaiset saamistodistukset - ejb
     • 1462 - Pitkäaikaiset optiolainat - ejb
  • Vaihtuvat vastaavat - ejb
   • Saamiset - ejb
    • Pitkäaikaiset saamiset - ejb
     • Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä - ejb
      • 1610 - Pitkäaikaiset konsernilainasaamiset - ejb
      • 1611 - Pitkäaikaiset konsernimyyntisaamiset - ejb
      • 1612 - Pitkäaikaiset muut konsernisaamiset - ejb
     • Pitkäaikaiset saamiset omistusyhteysyrityksiltä - ejb
      • 1620 - Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset - ejb
      • 1621 - Pitkäaikaiset omistusyhteysyritysmyyntisaamiset - ejb
     • Pitkäaikaiset lainasaamiset - ejb
      • 1630 - Pitkäaikaiset saamiset (lainasaamiset) - ejb
      • 1631 - Pitkäaikaiset saamiset työntekijöiltä - ejb
      • 1632 - Pitkäaikaiset saamiset johdolta - ejb
      • 1633 - Pitkäaikaiset muut lähipiirilainat - ejb
     • Muut pitkäaikaiset saamiset - ejb
      • 1667 - Maksetut vuokravakuudet - ejb
      • 1668 - Pitkäaikaiset muut saamiset - ejb
     • Pitkäaikaiset siirtosaamiset - ejb
      • 1675 - Pitkäaikaiset siirtosaamiset - ejb
     • Pitkäaikaiset myyntisaamiset - ejb
      • 1601 - Pitkäaikaiset myyntisaamiset - ejb
      • 1602 - Pitkäaikaiset osamaksusaamiset - ejb
      • 1622 - Pitkäaikaiset muut omistusyhteysyrityssaamiset - ejb
     • Maksamattomat pitkäaikaiset osakkeet/osuudet - ejb
      • 1670 - Pitkäaikaiset maksamattomat osakkeet/osuudet - ejb
    • Lyhytaikaiset saamiset - ejb
     • Lyhytaikaiset myyntisaamiset - ejb
      • 1701 - Myyntisaamiset - ejb
      • 1710 - Pankkikorttisaamiset - ejb
      • 1711 - Myyntisaamiset työntekijöiltä - ejb
     • Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä - ejb
      • 1730 - Muut konsernisaamiset - ejb
     • Lyhytaikaiset saamiset omistusyhteysyrityksiltä - ejb
      • 1735 - Muut omistusyhteysyrityssaamiset - ejb
     • Lyhytaikaiset lainasaamiset - ejb
      • 1751 - Saamiset työntekijöiltä - ejb
      • 1755 - Saamiset osakkailta ja lähipiiriltä - ejb
      • 1759 - Lainasaamiset - ejb
     • Muut lyhytaikaiset saamiset - ejb
      • 1779 - Muut saamiset - ejb
      • 1780 - Palkkaennakot johdolle - ejb
      • 1781 - Palkkaennakot työntekijöille - ejb
      • 1782 - Kuluennakot työntekijöille - ejb
     • ALV-saamiset - ejb
      • 1763 - Arvonlisäverosaamiset - ejb
     • Verosaamiset - ejb
      • 1761 - Verosaamiset - ejb
     • Maksamattomat lyhytaikaiset osakkeet/osuudet - ejb
     • Lyhytaikaiset siirtosaamiset - ejb
      • 1800 - Siirtosaamiset - ejb
      • 1801 - Myyntien jaksotus - ejb
      • 1802 - Välittömät verot - ejb
      • 1805 - TyEL-saaminen - ejb
      • 1806 - Työttömyysvakuutussaaminen - ejb
      • 1807 - Tapaturmavakuutussaaminen - ejb
      • 1808 - Ryhmähenkivakuutussaaminen - ejb
      • 1809 - Vakuutusmaksujen jaksotus - ejb
      • 1820 - Selvitystili - ejb
      • 1830 - Kuittaustili - ejb
      • 1835 - Osakeantisaamiset - ejb
   • Vaihto-omaisuus - ejb
    • Aineet ja tarvikkeet - ejb
     • 1501 - Aineet ja tarvikkeet - ejb
    • Keskeneräiset tuotteet - ejb
     • 1511 - Keskeneräiset tuotteet - ejb
    • Valmiit tuotteet - ejb
     • 1521 - Valmiit tuotteet - ejb
    • Tavarat - ejb
     • 1531 - Varasto - ejb
    • Muu vaihto-omaisuus - ejb
     • 1548 - Arvopaperit - ejb
     • 1549 - Muu vaihto-omaisuus - ejb
    • Ennakkomaksut, vaihto-omaisuus - ejb
     • 1551 - Ennakkomaksut, vaihto-omaisuus - ejb
   • Rahoitusarvopaperit - ejb
   • Rahat ja pankkisaamiset - ejb
    • Rahat - ejb
    • Pankkisaamiset - ejb
     • 1910 - Pankki - ejb
    • Maksuliikenne ja täsmäytykset - ejb
     • 1991 - Maksuliikenne ja täsmäytykset - ejb
 • Vastattavaa - ejb
  • Oma pääoma - ejb
   • Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma - ejb
    • Osakepääoma - ejb
     • 2000 - Osakepääoma - ejb
    • Osakeanti - ejb
     • 2005 - Osakeanti - ejb
     • 2006 - Rahastoanti - ejb
    • Osakepääoman korotus - ejb
     • 2015 - Osakepääoman korotus - ejb
    • Äänettömän yhtiömiehen pääoma - ejb
    • Vastuunalaisen yhtiön pääoma - ejb
    • Yksityistili - ejb
   • Arvonkorotusrahasto - ejb
   • Muut rahastot - ejb
    • Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto - ejb
    • Käyvän arvon rahasto - ejb
    • Vararahasto - ejb
    • Yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen mukaiset rahastot - ejb
    • Muut rahastot - ejb
     • 2061 - Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto - ejb
   • Edellisten tilikausien voitto (tappio) - ejb
    • 2080 - Edellisten tilikausien voitto (tappio) - ejb
   • Tilikauden voitto (tappio) - ejb
    • 2090 - Tilikauden voitto (tappio) - ejb
   • Pääomalainat - ejb
    • 2100 - Pääomalainat - ejb
   • Tilinpäätössiirtojen kertymä - ejb
    • Poistoero - ejb
     • 2200 - Poistoero - ejb
     • 2201 - Muiden aineellisten hyödykkeiden poistoero - ejb
    • Vapaaehtoiset varaukset - ejb
     • 2300 - Toimintavaraus - ejb
     • 2301 - Jälleenhankintavaraus - ejb
     • 2302 - Luottotappiovaraus - ejb
   • Pakolliset varaukset - ejb
    • Eläkevaraukset - ejb
    • Verovaraukset - ejb
    • Muut pakolliset varaukset - ejb
     • 2350 - Muut pakolliset varaukset - ejb
  • Vieras pääoma - ejb
   • Pitkäaikainen vieras pääoma - ejb
    • Pääomalainat, pitkäaikaiset vieraat - ejb
    • Joukkovelkakirjalainat, pitkäaikaiset vieraat - ejb
    • Vaihtovelkakirjalainat, pitkäaikaiset vieraat - ejb
    • Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikaiset vieraat - ejb
     • 2621 - Pitkäaikainen pankkilaina - ejb
     • 2622 - Rahoitusyhtiöainat - ejb
     • 2623 - Osamaksuvelat - ejb
     • 2641 - Shekkitililimiitti - ejb
    • Eläkelainat, pitkäaikaiset vieraat - ejb
    • Saadut ennakot, pitkäaikaiset - ejb
    • Ostovelat, pitkäaikaiset - ejb
    • Rahoitusvekselit, pitkäaikaiset - ejb
    • Pitkäaikaiset velat saman konsernin yrityksille - ejb
    • Pitkäaikaiset velat omistusyhteysyrityksille - ejb
    • Muut pitkäaikaiset velat - ejb
     • 2650 - Muut pitkäaikaiset velat - ejb
     • 2651 - Lainat yksityisiltä yrityksiltä - ejb
     • 2652 - Lainat yksityishenkilöiltä - ejb
     • 2653 - Lainat henkilökunnalta - ejb
    • Siirtovelat. pitkäaikaiset - ejb
   • Lyhytaikainen vieras pääoma - ejb
    • Pääomalainat, lyhytaikaiset vieraat - ejb
     • 2810 - Pääomalainat - ejb
    • Joukkovelkakirjalainat, lyhytaikaiset vieraat - ejb
    • Vaihtovelkakirjalainat, lyhytaikaiset vieraat - ejb
    • Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta - ejb
     • 2700 - Lyhytaikainen pankkilaina - ejb
     • 2710 - Pitkäaikaisen pankkilainan lyhennyserät - ejb
     • 2720 - Rahoitusyhtiölainat - ejb
    • Eläkelainat, lyhytaikaiset vieraat - ejb
    • Saadut ennakot, lyhytaikaiset - ejb
     • 2750 - Saadut ennakot - ejb
     • 2753 - Saadut ennakkomaksut (alv) - ejb
    • Ostovelat, lyhytaikaiset - ejb
     • 2760 - Ostovelat - ejb
     • 2762 - Luottokorttimaksuvelat - ejb
     • 2765 - Osamaksuvelat, lyhytaikaiset - ejb
    • Rahoitusvekselit, lyhytaikaiset - ejb
    • Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille - ejb
    • Lyhytaikaiset velat omistusyhteysyrityksille - ejb
    • Arvonlisäverovelka - ejb
     • 2931 - ALV kotimaan myynnistä - ejb
     • 2932 - Ostoihin sisältyvä vähennettävä ALV - ejb
     • 2933 - Osittain vähennettävä arvonlisävero - ejb
     • 2935 - EU-ostoista ja tuonnista suoritettava alv - ejb
     • 2936 - EU-ostoista ja tuonnista vähennettävä alv - ejb
     • 2937 - Rakennusalan ja metalliromun käännetty alv - ejb
     • 2939 - Verohallinnolle maksettava ALV - ejb
     • 2960 - Myynnin alv kiinteässä toimipaikassa Suomen ulkopuolella - ejb
     • 2961 - Ostojen alv kiinteässä toimipaikassa Suomen ulkopuolella - ejb
     • 2962 - Maksettavaksi kuuluva alv kiinteässä toimipaikassa - ejb
     • 2963 - Myynnin alv sähköisten palvelujen myynnistä EU:ssa - ejb
     • 2964 - Maksettavaksi kuuluva alv sähköisten palvelujen myynnistä - ejb
    • Sotumaksuvelka - ejb
     • 2981 - Sosiaaliturvamaksuvelka - ejb
    • Ennakonpidätysmaksuvelka - ejb
     • 2980 - Ennakonpidätysvelka - ejb
    • Verovelka - ejb
    • Muut lyhytaikaiset velat - ejb
     • 2941 - Velat osakkaille - ejb
     • 2942 - Velat työntekijöille - ejb
     • 2943 - Voitonjakovelat - ejb
     • 2947 - Selvitystili - ejb
     • 2982 - Ay-jäsenmaksuvelat - ejb
     • 2986 - Ulosottotilitysvelka - ejb
     • 2990 - Muut lyhytaikaiset velat - ejb
    • Siirtovelat, lyhytaikaiset - ejb
     • 2800 - Siirtovelat - ejb
     • 2880 - TyEL-velka - ejb
     • 2899 - Muut siirtovelat - ejb
     • 2901 - Työttömyysvakuutusvelka - ejb
     • 2903 - Tapaturmavakuutusvelka - ejb
     • 2905 - Ryhmähenkivakuutusvelka - ejb
     • 2909 - Palkkavelat - ejb
     • 2910 - Lomapalkkavelat - ejb
     • 2911 - Sotu loma-ajan palkoista - ejb
     • 2912 - TyEL loma-ajan palkoista - ejb
     • 2913 - Tyött.vak. loma-ajan palkoista - ejb
     • 2914 - Tapaturmvak. loma-ajan palkoista - ejb
     • 2915 - Ryhmähenkivak. loma-ajan palkoista - ejb
     • 2922 - Vakuutusmaksujen jaksotus - ejb
     • 2929 - Verovelat, välittömät - ejb
 • Myyntituotot - ejb
  • Yleiset myyntitilit - ejb
   • 3004 - Myynti veroton - ejb
   • 3005 - Myynti 0% - ejb
   • 3010 - Myynti 24 % - ejb
   • 3020 - Myynti 14 % - ejb
   • 3030 - Myynti 10 % - ejb
   • 3070 - Käytetyn tavaran myyntihinta ilman marginaalia - ejb
   • 3075 - Käytetyn tavaran voittomarginaali 24 % - ejb
   • 3076 - Käytetyn tavaran voittomarginaali 10 % - ejb
   • 3090 - Rakentamispalvelu, käännetty alv - ejb
   • 3400 - Myynti ulkomaille - ejb
  • Myynti muihin EU-maihin - ejb
   • 3340 - Yhteisömyynti - ejb
   • 3350 - Sähköisten palvelujen myynti - ejb
  • Myynnin alennukset - ejb
  • Myynnin valuuttakurssierot - ejb
   • 3580 - Myynnin valuuttakurssierot - ejb
  • Muut myynnin oikaisuerät - ejb
   • 3590 - Muut myynnin oikaisuerät - ejb
 • Liiketoiminnan muut tuotot - ejb
  • 3810 - Vuokratuotot - ejb
  • 3900 - Liiketoiminnan muut tuotot - ejb
  • 3902 - Käyttöomaisuuden myyntivoitot - ejb
 • Materiaalit ja palvelut - ejb
  • Aineet, tarvikkeet ja tavarat - ejb
   • 4000 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat - ejb
  • Tuonti - ejb
   • 4140 - Tullit, verot ja muut maksut tullattaessa - ejb
  • Rahdit, huolinta ja muut hankintakulut - ejb
   • 4330 - Rahti, huolinta ja muut hankintakulut - ejb
  • Ostojen valuuttakurssierot - ejb
   • 4370 - Ostojen valuuttakurssierot - ejb
  • Muut ostojen oikaisuerät - ejb
   • 4390 - Muut ostojen oikaisuerät - ejb
   • 4391 - Ostojen alennukset - ejb
  • Ulkopuoliset palvelut - ejb
   • 4450 - Alihankinta - ejb
   • 4490 - Kuljetuspalvelut - ejb
   • 4491 - Muut ostetut palvelut - ejb
   • 4492 - Vuokrattu työvoima - ejb
 • Poistot ja arvonalentumiset - ejb
  • 5860 - Poistot ja arvonalentumiset - ejb
 • Liiketoiminnan muut kulut - ejb
  • Koulutuskulut - ejb
  • Terveyshuolto - ejb
  • Ruokailu ja lounassetelit - ejb
   • 6153 - Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit - ejb
  • Työvaatteet ja suojavälineet - ejb
  • Muut vapaaehtoiset henkilösivukulut - ejb
   • 6113 - Muut vapaaehtoiset henkilösivukulut - ejb
   • 6150 - Työpaikan henkilöstökulut - ejb
   • 6151 - Työterveyshuolto - ejb
   • 6152 - Koulutus - ejb
   • 6154 - Lääkekaappi - ejb
   • 6155 - Kahvitarvikkeet - ejb
   • 6156 - Virkistys- ja harrastustoiminta - ejb
   • 6157 - Lahjat henkilökunnalle - ejb
   • 6158 - Työvaatteet ja suojavälineet - ejb
   • 6160 - Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat - ejb
  • Vuokrat - ejb
   • 6200 - Tehdas/varastovuokrat - ejb
   • 6201 - Toimitilavuokrat - ejb
   • 6202 - Asuntovuokrat - ejb
   • 6203 - Leasingvuokrat - ejb
   • 6204 - Kone- ja kalustovuokrat - ejb
   • 6205 - Muut vuokrat - ejb
   • 6206 - Autopaikkavuokrat - ejb
  • Toimitilan hoitokulut - ejb
   • 6500 - Korjaukset ja kunnossapito - ejb
   • 6501 - Siivous ja puhtaanapito - ejb
   • 6502 - Vesi- ja jätevesimaksu - ejb
   • 6503 - Sähkö ja kaasu - ejb
   • 6504 - Kiinteistövero - ejb
   • 6505 - Sähkötarvikkeet - ejb
   • 6506 - Muut käyttö- ja ylläpitopalvelut - ejb
  • Ajoneuvokulut - ejb
   • 6700 - Ajoneuvokulut - ejb
   • 6710 - Ajoneuvojen polttoaine - ejb
   • 6712 - Ajoneuvojen huolto ja korjaus - ejb
   • 6713 - Renkaat ja autotarvikkeet - ejb
   • 6720 - Ajoneuvovakuutukset - ejb
   • 6730 - Julkiset maksut - ejb
   • 6740 - Kuljetuspalvelut - ejb
   • 6790 - Muut ajoneuvokulut - ejb
  • ATK-laite- ja ohjelmakulut - ejb
   • 6800 - ATK-laite- ja ohjelmakulut - ejb
  • Muut kone- ja kalustokulut - ejb
   • 6600 - Kolmen vuoden kalusto - ejb
   • 6610 - Kone- ja kalustohuolto ja korjaus - ejb
   • 6620 - Muut kone- ja kalustokulut - ejb
   • 6650 - Muut käyttötarvikkeet - ejb
  • Matkakulut - ejb
   • 6300 - Matkakulut - ejb
   • 6301 - Matkaliput, taksimaksut - ejb
   • 6302 - Kilometrikorvaukset - ejb
   • 6303 - Päivärahat - ejb
   • 6310 - Ulkomaan matkat - ejb
   • 6311 - Ateriakorvaukset - ejb
  • Edustuskulut - ejb
   • 6330 - Edustuskulut, vähennyskelvottomat - ejb
  • Muut myyntikulut - ejb
   • 6490 - Myyntikulut - ejb
   • 6491 - Maksetut myyntiprovisiot - ejb
  • Markkinointi - ejb
   • 6400 - Mainoskulut - ejb
   • 6401 - Ilmoitusmainonta - ejb
   • 6402 - Myyntikampanjat - ejb
   • 6403 - Markkinointitutkimukset - ejb
   • 6404 - Asiakastarjoilu - ejb
   • 6405 - Muut markkinointikulut - ejb
   • 6495 - Myynninedistämiskulut - ejb
  • Myynnin edistäminen - ejb
  • Suhdetoiminta - ejb
   • 6496 - Suhdetoimintakulut - ejb
  • Tutkimus- ja kehityskulut - ejb
   • 6497 - Tutkimus- ja kehityskulut - ejb
  • Ostetut palvelut - ejb
   • 6860 - Konsulttipalvelut - ejb
   • 6861 - Kirjanpitopalvelut - ejb
   • 6862 - Asianajo - ejb
   • 6863 - Perintätoimistopalvelut - ejb
   • 6864 - Tilintarkastus - ejb
   • 6865 - Jäsenmaksut - ejb
   • 6866 - Vieraat palvelut - ejb
  • Konttori ja hallinto - ejb
   • 6820 - Konttoritarvikkeet ja painotuotteet - ejb
  • Tieto- ja rahaliikenne - ejb
   • 6830 - Puhelinkulut - ejb
   • 6831 - Pankkikulut - ejb
   • 6832 - Tietoliikenne - ejb
   • 6833 - Posti- ja lähettikulut - ejb
   • 6834 - Arvopaperien säilytyskulut - ejb
  • Vakuutukset ja vahingonkorvaukset - ejb
   • 6880 - Vakuutukset ja vahingonkorvaukset - ejb
  • Palvelumaksut - ejb
   • 6891 - Luottokorttikulut - ejb
   • 6892 - Ulosottomaksut - ejb
   • 6893 - Perintäkulut ja laskutuslisät - ejb
  • Luottotappiot - ejb
   • 6999 - Luottotappiot - ejb
  • Vähennyskelpoiset muut liikekulut - ejb
   • 6335 - Neuvottelukulut - ejb
   • 6336 - Merkkipäivä- ym. lahjat - ejb
   • 6350 - Jäsenmaksut - ejb
   • 6900 - Muut vähennyskelpoiset liikekulut - ejb
   • 6910 - Yle-vero - ejb
  • Vähennyskelvottomat muut liikekulut - ejb
   • 6950 - Veronkorotukset - ejb
   • 6951 - Sakot, pysäköintivirhemaksut ja muut rangaistukset - ejb
   • 6952 - Muut vähennyskelvottomat liikekulut - ejb
   • 6953 - Veronlisäys ja viivekorko - ejb
  • Muut liikekulut - ejb
   • 6954 - Käyttöomaisuuden luovutustappiot - ejb
  • Täsmäytyserot - ejb
   • 6955 - Täsmäytyserot - ejb
 • Rahoitustuotot ja -kulut - ejb
  • Rahoitustuotot - ejb
   • 8110 - Osinkotuotot ulkomailta - ejb
   • 8115 - Osinkotuotot, listattu yhtiö/Suomi - ejb
   • 8120 - Osinkotuotot, ei-listattu/Suomi - ejb
   • 8230 - Korkotuotot - ejb
   • 8235 - Rahoitusomaisuuden luovutusvoitot - ejb
   • 8240 - Muut rahoitustuotot - ejb
  • Rahoituskulut - ejb
   • 8500 - Korkokulut - ejb
   • 8550 - Muut rahoituskulut - ejb
 • Tilinpäätössiirrot - ejb
 • Välittömät verot - ejb
  • 9950 - Verovaraus - ejb
  • 9960 - Tilikauden ennakkoverot - ejb
  • 9965 - Edellisen tilikauden verot - ejb
 • Varaston muutos - ejb
  • 3730 - Varaston muutos - ejb

No comments yet. Start a new discussion.

Add Comment